Gå direkt till huvudinnehållet

Låga halter av blodplättar, symtomguide

Lågt värde av blodplättar kan bero på en rad olika tillstånd. Efter en infektion och under graviditeten är det ett vanligt fynd och brukar då inte ge symtom. Om halterna av blodplättarna blir mycket låga uppstår risk för allvarliga blödningar.

Faktagranskad av: Eva Zetterberg, docent och överläkare, VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Vad är lågt värde av blodplättar (trombocytopeni)?

 • Blodet består av blodplasma, röda och vita blodkroppar samt blodplättar (trombocyter).
 • Blodplättarna är först och främst viktiga för att reglera blodets förmåga att levra sig.
 • De är mycket små och finns normalt i mycket stora mängder i blodsystemet:
  • Normalvärdet är 150–400 x 109 i varje liter blod (109 = 1 000 000 000)
  • Blodplättsbrist (trombocytopeni) definieras som färre än 150 x 109 blodplättar per liter blod

Förekomst

 • Lågt antal blodplättar i blodet är vanligt. Många gånger ger det inga symtom så det är oklart precis hur vanligt det är. 
 • Vid värden under 50 x 109 per liter märks en tydligt ökad tendens till blödningar och vid värden under 20 x 109 finns det stor risk för blödningar utan föregående skada.

Vilka symtom ger detta?

 • En lindring sänkning av det normala värdet, värden över 50 till 70 x 109 per liter, ger ofta inga symtom alls. 
 • Vid mycket låga värden kan man lätt få blåmärken, blöda näsblod eller blöda mer än normalt när man borstar tänder. Vissa kan också få blödningar från tarmen, ökad menstruation eller blod i urinen.

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker

 • Brist på blodplättar efter infektioner.
 • Immunologisk trombocytopeni (ITP):
  • ITP är en relativt vanlig orsak till låga halter av blodplättar. Det beror bland annat på att det bildas antikroppar mot blodplättar
  • Ofta är orsaken okänd. Det kan också uppstå till följd av till exempel infektioner, inflammation eller andra tillstånd i kroppen 
  • Symtom och fynd vid ITP är blödningar från hud och slemhinna
 • Brist på blodplättar som beror på brist på vitamin B12 eller folsyra. 
 • Skador på blodplättar till följd av mekaniska hjärtklaffar.
 • Graviditet:
  • Det är relativt vanligt med låga halter av blodplättar under den senare delen av graviditeten

Sällsynta orsaker

 • Olika sjukdomar i benmärgen som kan medföra sämre produktion av olika blodkroppar:
  • Det kan bero på exempelvis infektioner, läkemedel, alkohol, droger eller hittills okända orsaker
 • Hemolytiskt-uremiskt syndrom (HUS):
  • En sällsynt sjukdom som är vanligast hos barn som får en infektion med en viss tarmbakterie (EHEC)
  • Symtom består av symtom som beror på tarminfektionen (magsmärtor, diarréer som kan vara blodiga), lågt blodvärde, låga halter av blodplättar och försämrad njurfunktion.
 • Olika cancersjukdomar:
 • Trombotisk trombocytopen purpura (TTP):
  • En mycket sällsynt sjukdom som karakteriseras av såväl blödningar som blodproppar 
 • Svår leversjukdom:
  • Ärrbildning av levern, skrumplever, kan leda till ökad nedbrytning av blodplättar
 • Medfödda, ärftliga orsaker.

När ska man söka vård?

 • Tecken på onormala blödningar från hud eller slemhinnor. Det kan också yttra sig som svårare menstruationer, blödningar från tarmen eller blod i urinen. 

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Vilka blödningar har du lagt märke till? Prickar, blåmärken, större blödningar, blödningar i slemhinnor?
 • Förekommer blödningssjukdomar i familjen eller har du haft problem med blödningar tidigare?
 • Använder du mediciner som kan medföra blödningsrisk? Använder du alkohol eller droger?
 • Har du några andra symtom såsom feber, trötthet eller viktnedgång? Hudutslag? Besvär från tarmarna? Har du några andra sjukdomar? Leversjukdomar? Infektioner? Mekaniska hjärtklaffar?
 • Har du någon särskild kost?

Undersökningar

 • Vanligen ingår en noggrann kroppsundersökning. Det är viktigt att bedöma leverns och mjältens storlek genom att klämma på magen. Bedömning av lymfkörtlar ingår också.
 • Olika blodprover behövs för att leta efter orsaken. Ibland hittas ingen specifik orsak. 

Remiss

 • Vid mycket låga halter av blodplättar och vid pågående symtom kan man bli remitterad till ett akutsjukhus.
 • Vid mindre dramatiska och långvariga besvär kan utredningen genomföras inom primärvården eller i öppenvård av en specialist i invärtesmedicin eller blodsjukdomar.