Gå direkt till huvudinnehållet

Disseminerad intravasal koagulation (DIC)

Publicerad:


Fakta

  • DIC är ett akut tillstånd då det bildas många blodproppar på många platser i blodomloppet.
  • Det beror på att koagulationssystemet plötsligt aktiveras och bildar blodproppar. Hög förbrukning av koagulationsfaktorer leder efter hand till allmän blödningstendens.
  • Orsaken är ofta stora skador, komplikationer vid förlossning, allvarlig bakterieinfektion i blodet (blodförgiftning) och cancersjukdom.
  • Bland de första tecknen som visas är ofta små hudblödningar och eventuellt mindre blödningar från slemhinnorna.
  • Vid kronisk DIC är huvudproblemet blödningar i huden och slemhinnorna. Blödningarna kan bli tämligen omfattande och livshotande.
  • Målet med behandlingen är att rädda patientens liv.

Vad är disseminerad intravasal koagulation?

DIC är ett akut tillstånd då det bildas många blodproppar på många platser i blodomloppet. Det beror på att koagulationssystemet – som styr blodets förmåga att levra sig – plötsligt aktiveras och bildar blodproppar.

Själva det akuta sjukdomsförloppet uppstår plötsligt och personen blir allvarligt sjuk. Förvirring och medvetslöshet är vanligt. Det kan även uppstå kramper och andningssvikt. De första tecknen på tillståndet är ofta små hudblödningar och eventuellt mindre blödningar från slemhinnorna. Vid kronisk DIC är huvudproblemet blödningar i huden och slemhinnorna. Blödningarna kan bli ganska stora och täcka större hudområden.

DIC är ett relativt ovanligt tillstånd.

Orsak

Blodlevringssystemet, koagulationssystemet, består av många olika komponenter. Vid risk för blödning reagerar ämnena i systemet med varandra och bildar en blodpropp som hindrar blödning. Tyvärr kan även sjukdomsfaktorer starta samma reaktion. Exempel på detta är ämnen från bakterier och enskilda substanser som frigörs från tumörer och skadad vävnad i kroppen. När detta sker skapas små blodproppar på många platser runt omkring i cirkulationssystemet. Detta gör att vissa områden inte får någon blodtillförsel – det bildas en blodpropp, en trombos. Samtidigt förbrukas många av ämnena i koagulationssystemet, så att det på andra platser i cirkulationen kan uppstå blödningar som inte kan stoppas eftersom koagulationssystemet har blivit verkningslöst.

Orsaken är ofta stora skador, komplikationer vid förlossning, allvarlig bakterieinfektion i blodet (blodförgiftning) och cancersjukdom. Dessa tillstånd kan alla göra att koagulationssystemet aktiveras så att DIC uppstår.

Hur diagnostiseras disseminerad intravaskulär koagulation?

Sjukdomshistorien präglas mest av den grundläggande orsaken till det akuta tillståndet. Hud- och slemhinneblödningar påvisas. Personer med disseminerad intravasal koagulation är oftast mentalt påverkade och kan verka slöa. Inflammerade vener förekommer ofta. Detta kan ses som röda ränder på huden. Patienter med DIC är akut, kritiskt sjuka och medtagna.

Sjukdomen förbrukar stora mängder av de koagulationsfaktorer som deltar i försvaret mot blödningar. Blodprover visar därför att blodet innehåller små mängder blodplättar och koagulationsfaktorer.

Hur behandlas disseminerad intravaskulär koagulation?

Målet med behandlingen är att rädda patientens liv. All behandling sker på sjukhus och är typisk intensivvård. I ett försök att stoppa processen ger man gärna mediciner som löser upp blodpropparna.

Prognos

Tillståndet är som regel dramatiskt och livshotande. Prognosen är helt beroende av orsaken till tillståndet och dessutom hur tidigt behandling sätts in, personens ålder och allmäntillstånd. Det kan uppstå allvarliga komplikationer i form av organskador på grund av störd cirkulation och livshotande blödningar.

Vill du veta mer?