Gå direkt till huvudinnehållet

Transplantation av benmärgen

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vad är stamceller?

Stamceller är celler som kan utveckla sig till röda blodkroppar, vita blodkroppar eller blodplättar (trombocyter). Stamcellerna finns i benmärgen eller i blodet, samt i navelsträngsblodet hos ett nyfött barn.

Vad är en stamcells- eller benmärgstransplantation?

Stamcellstransplantationer används för att behandla många sjukdomar. Först får patienten strålbehandling eller cellgift för att förstöra de sjuka cellerna. Sedan får patienten stamceller från en givare (donator) via en ven. Det utförs på samma sätt som en blodtransfusion. De transplanterade cellerna från givaren börjar att omvandlas i patienten och bildar friska röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar, som alla är nödvändiga för att vi ska kunna leva.

Hur hittas en donator?

Din donators vävnadstyp (inte blodgrupp) måste vara ganska lik din egen vävnadstyp. Om du har biologiska syskon är det 25 % chans att de passar som donator, det vill säga har matchande vävnadstyp. Om ingen i familjen "matchar" kan läkarna söka i ett arkiv med frivilliga donatorer.

Vilka sjukdomar kan behandlas med transplantation?

Leukemi, lymfom, aplastisk anemi, medfödda defekter och många andra sjukdomar kan behandlas med transplantation.

Var utförs benmärgstransplantationer?

Bara de största universitetssjukhusen i Sverige utför transplantationer.