Gå direkt till huvudinnehållet

Trombotisk mikroangiopati

Publicerad:


Schematisk framställning av de patogena mekanismer som leder till trombocytopeni och hemolys vid trombotisk trombocytopen purpura (TTP), diarréassocierat hemolytiskt uremiskt syndrom och atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom.

Källa: UFL Nielsen OJ et al 2009 – återgivet med författarnas och UFL:s tillåtelse.