Gå direkt till huvudinnehållet

Normal järnhomeostas

Publicerad:


Järnet i plasma är under normala förhållanden strängt reglerat för att säkra daglig tillförsel av 20 mg järn till benmärgen för inkorporering av hemoglobin i förstadier till erytrocyter och mogna erytrocyter. Största delen av plasmajärnet kommer från den konstanta nedbrytningen av hemoglobinet i gamla erytrocyter i det retikuloendoteliala systemet (mjälte/lever). Cirka 1–2 mg/dag tas upp i tarmen (duodenum) och överförs till plasman eller – beroende på behov – lagras i tarmslemhinnans enterocyter som ferritin. Detta järnlager försvinner när enterocyterna stöts bort från tarmslemhinnan som ett led i deras livscykel.

Bortsett från järnförlust via menstruation är den naturliga järnförlusten från tarmslemhinnan det enda sättet på vilket organismen förlorar järn. Tillsammans med absorberat järn kommer det recirkulerade järnet (via makrofagerna) "laddas" till serumtransferrin (två järnatomer per transferrinmolekyl) och levereras till benmärgen för återanvändning i nya erytrocytförstadier. Det resterande järnet i kroppen – cirka 1000 mg – lagras primärt i hepatocyterna.