Vulvacancer

  • Definition:Cancer i de yttre kvinnliga könsorganen.
  • Förekomst:Varje år drabbas drygt 150 kvinnor i Sverige av vulvacancer, medianålder 75 år.
  • Symtom:Långvarig klåda och sveda i underlivet. Smärtor och dysuri om tumören sitter nära urinröret. Sår och blödning från tumören.
  • Kliniska fynd:Ofta vårtliknande förändring, knöl och/eller sår som inte läker, ibland samtidiga eksemliknande förändringar. Eventuellt pigmenterade förändringar.
  • Diagnostik:Histologisk undersökning bekräftar diagnosen.
  • Behandling:Kirurgi är huvudbehandlingen. Vid metastaserad eller primärt avancerad vulvacancer ges ofta kombinerad strål- och cytostatikabehandling.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.