Gå direkt till huvudinnehållet

Vulvacancer

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Cancer i de yttre kvinnliga könsorganen.
Förekomst:
Varje år drabbas drygt 150 kvinnor i Sverige av vulvacancer, medianålder 75 år.
Symtom:
Långvarig klåda och sveda i underlivet. Smärtor och dysuri om tumören sitter nära urinröret. Sår och blödning från tumören.
Kliniska fynd:
Ofta vårtliknande förändring, knöl och/eller sår som inte läker, ibland samtidiga eksemliknande förändringar. Eventuellt pigmenterade förändringar.
Diagnostik:
Histologisk undersökning bekräftar diagnosen.
Behandling:
Kirurgi är huvudbehandlingen. Vid metastaserad eller primärt avancerad vulvacancer ges ofta kombinerad strål- och cytostatikabehandling.
  1. Vulvacancer. Nationellt vårdprogram Regionala cancercentrum i samverkan, hämtad 2023-07-10 www.cancercentrum.se  
  2. Kurman RJ, Carcangiu ML, Herrington CS, et al. Tumours of the vulva; epithelial tumours. In: WHO Classification of Tumours of Female Reproductive Organs, 4th ed. IARC Press, Lyon. 2014
  3. van der Meijden WI, Boffa MJ, Ter Harmsel WA, et al. 2016 European guideline for the management of vulval conditions. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017;31(6):925‐941. PMID: 28164373 PubMed  
  4. Socialstyrelsens statistikdatabas, cancer. www.socialstyrelsen.se  
  5. Nygård M, Hansen BT, Dillner J, et al. Targeting human papillomavirus to reduce the burden of cervical, vulvar and vaginal cancer and pre-invasive neoplasia: establishing the baseline for surveillance. PLoS One. 2014;9(2):e88323. Published 2014 Feb 5.PMID: 24505474 PubMed  
  6. Vaccin mot Humant papillomvirus (HPV). Folkhälsomyndigheten. Hämtad 2020-05-06 www.folkhalsomyndigheten.se  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet