Gå direkt till huvudinnehållet

Uterussarkom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Malign tumör som utgår från mesenkymal vävnad i uterus, antingen från endometriestroma eller från myometrium.
Förekomst:
Uterussarkom är sällsynt med cirka 0,6–1,7 fall per 100 000 invånare och år.
Symtom:
Typiska symtom är vaginalblödning, tryck och obehag i bäckenet, förstorad livmoder (särskilt efter menopaus) eller uppblåst buk.
Kliniska fynd:
Blödning och flytning hos postmenopausala kvinnor. Förstorad uterus, eventuellt palpabel resistens i bäckenet.
Diagnostik:
Bilddiagnostik och PAD/cytologi. Ibland överraskningsfynd efter operation av förmodat myom.
Behandling:
Kirurgi är den primära behandlingen.
  1. Memarzadeh S, Berek JS. Uterine sarcoma: Classification, clinical manifestations, and diagnosis. UpToDate, last updated Sep 13, 2017; hämtad 13.03.2018. UpToDate  
  2. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom. Helsedirektoratet 10.04.2018. www.helsebiblioteket.no  
  3. Nationellt vårdprogram buksarkom - intraabdominella, retroperitoneala och gynekologiska mjukdelssarkom. RCC. Hämtad 2021-08-12 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  4. Moinfar F, Azodi M, Tavassoli FA. Uterine sarcomas. Pathology 2007; 39: 55. PubMed  
  5. Verschraegen CF, Vasuratna A, Edwards C, et al. Clinicopathologic analysis of mullerian adenosarcoma: the M.D. Anderson Cancer Center experience. Oncol Rep 1998; 5: 939. PubMed  
  6. Memarzadeh S, Mundt AJ, Plaxe SC. Uterine sarcoma: Staging and treatment. UpToDate, last updated Dec 14, 2010. UpToDate  
  7. Kapp DS, Shin JY, Chan JK. Prognostic factors and survival in 1396 patients with uterine leiomyosarcomas: emphasis on impact of lymphadenectomy and oophorectomy. Cancer. 2008 Feb 15;112(4):820-30. doi: 10.1002/cncr.23245. PMID: 18189292. PubMed  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet