Trofoblastsjukdom

 • Definition:Mola hydatidosa, druvbörd, är en kromosomalt onormal graviditet som kan malignifiera. Komplett eller partiell mola är benigna varianter, medan invasiv mola och koriokarcinom är maligna varianter.
 • Förekomst:Cirka 1−2 per 1 000 förlossningar i Sverige. I 5−10 % av fallen utvecklas en malign trofoblastsjukdom.
 • Symtom:Vaginal blödning i första, eller tidigt i andra, trimestern är det vanligaste symtomet.
 • Kliniska fynd:Blödning ur cervix och större uterus än förväntat i förhållande till graviditetens längd.
 • Diagnostik:Kvantifiering av S-hCG och ultraljudsundersökning. Diagnosen bekräftas genom histologisk undersökning av utskrapet. 
 • Behandling:Kirurgisk behandling med utskrapning av allt innehåll i livmodern.

Basfakta

Definition

 • Mola hydatidosa, druvbörd, är en kromosomalt onormal graviditet som kan malignifiera:1
  • Två typer:
   • Komplett mola, hela uteruskaviteten är fylld med druvklasliknande korionvilli. Det finns inget foster
   • Partiell, med både foster och molavävnad
  • Båda kännetecknas histologiskt genom:
   • Hydrop degeneration av enskilda eller samtliga villi
   • Trofoblasthyperplasi
 • Malign trofoblastsjukdom:
  • I 5−10 % av mola hydatidosa utvecklas en malign trofoblastsjukdom:
  • Typer:
   • Invasiv mola
   • Koriokarcinom
   • Placental site trophoblastic tumor (PSTT)
   • Epiteloid trofoblast tumör (ETT)
  • Invasiv mola utvecklas endast efter en molagraviditet medan de tre senare kan utvecklas efter vilken graviditet som helst (mola hydatidosa, normal graviditet, missfall eller tubargraviditet)
  • Trofoblastsjukdomar metastaserar primärt hematogent, framförallt till lungor:1
   • Andra organ är hjärna, vagina och lever

Diagnos


Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.