Gå direkt till huvudinnehållet

Trofoblastsjukdom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Mola hydatidosa, druvbörd, är en kromosomalt onormal graviditet som kan malignifiera. Komplett eller partiell mola är benigna varianter, medan invasiv mola och koriokarcinom är maligna varianter.
Förekomst:
Cirka 1−2 per 1 000 förlossningar i Sverige. I 5−10 % av fallen utvecklas en malign trofoblastsjukdom.
Symtom:
Vaginal blödning i första, eller tidigt i andra, trimestern är det vanligaste symtomet.
Kliniska fynd:
Blödning ur cervix och större uterus än förväntat i förhållande till graviditetens längd.
Diagnostik:
Kvantifiering av S-hCG och ultraljudsundersökning. Diagnosen bekräftas genom histologisk undersökning av utskrapet. 
Behandling:
Kirurgisk behandling med utskrapning av allt innehåll i livmodern.
  1. RCC. Gestationella trofoblastsjukdomar(GTD) Nationellt vårdprogram (Hämtad 2018-05-31) www.cancercentrum.se  
  2. Sebire NJ, Seckl MJ. Gestational trophoblastic disease: current management of hydatidiform mole. Clinical review. . BMJ 2008; 337: a1193. PubMed  
  3. Fowler DJ, Lindsay I, Seckl MJ et al. Routine pre-evacuation ultrasound diagnosis of hydatidiform mole: experience of >1000 cases from a regional referral centre. Ultrasound Obstet Gynecol 2006; 27: 56-60. PubMed  
  4. FIGO Committee on Gynecologic Oncology. Current FIGO staging for cancer of the vagina, fallopian tube, ovary, and gestational trophoblastic neoplasia. Int J Gynaecol Obstet. 2009 Apr;105(1):3-4. PMID: 19322933 PubMed  
  5. Lawrie TA, Alazzam M, Tidy J, et al. First-line chemotherapy in low-risk gestational trophoblastic neoplasia. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jun 9;(6):CD007102. doi: 10.1002/14651858.CD007102.pub4. The Cochrane Library  
  6. Schmid P, Nagai Y, Agarwal R, et al. Prognostic markers and long term outcome of placental-site trophoblastic tumours: a retrospective observational study. Lancet 2009; 374: 48-55. PubMed  
  7. Sebire NJ Fisher RA, Foskett M et al. Risk of recurrent hydatidiform mole and subsequent pregnancy outcome following complete or partial hydatidiform molar pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 2003; 110: 22-6. PubMed  
  • Barbro Larson, docent och specialist i gynekologi och obstetrik, Stockholm