Ovarialcysta, benign ovarialtumör

  • Definition:Godartade tumörer som utgår från ovarierna.
  • Förekomst:Bland premenopausala kvinnor i åldersgruppen 45–50 år och bland postmenopausala kvinnor är prevalensen 7–8 %.
  • Symtom:Ofta asymtomatiska, men kan ge trycksymtom, eller akut komplikation som ruptur, blödning eller torkvering.
  • Kliniska fynd:Upptäcks eventuellt vid gynekologisk undersökning, bimanuell palpation. Stora cystor kan palperas abdominellt.
  • Diagnostik:Ultraljud kan ge diagnosen i de flesta fall. CA-125 vid misstanke om malignitet.
  • Behandling:Kirurgisk behandling eller observation.

Basfakta

Definition

  • Godartade tumörer som utgår från ovarierna.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.