Gå direkt till huvudinnehållet

Ovarialcysta, benign ovarialtumör

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Godartade tumörer som utgår från ovarierna.
Förekomst:
Bland premenopausala kvinnor i åldersgruppen 45–50 år och bland postmenopausala kvinnor är prevalensen 7–8 %.
Symtom:
Ofta asymtomatiska, men kan ge trycksymtom, eller akut komplikation som ruptur, blödning eller torkvering.
Kliniska fynd:
Upptäcks eventuellt vid gynekologisk undersökning, bimanuell palpation. Stora cystor kan palperas abdominellt.
Diagnostik:
Ultraljud kan ge diagnosen i de flesta fall. CA-125 vid misstanke om malignitet.
Behandling:
Kirurgisk behandling eller observation.
  1. Borgfeldt C, Andolf E. Transvaginal sonographic ovarian findings in a random sample of women 25-40 years old Ultrasound Obstet Gynecol. 1999 May;13(5):345-50. PMID: 10380300 PubMed  
  2. Bailey CL, Ueland FR, Land GL, DePriest GD et al. The malignant potential of small cystic ovarian tumours in women over 50 years of age. Gyn Oncol 1998;69:819-24. PubMed  
  3. Brisholt T, Fägerquist M, Andolf E. ABC om ovarialcystor. Lakartidningen. 2009 Jun 10-23;106(24-25):1655-9. PMID: 1963029. ww2.lakartidningen.se  
  4. SFOG-riktlinjer för handläggning av cystor. Medlemsbladet 2009 nr 5 www.sfog.se  
  5. Grimes DA, Jones LB, Lopez LM, Schulz KF. Oral contraceptives for functional ovarian cysts. Cochrane Database Syst Rev, issue 4, 2006. The Cochrane Library  
  6. Kroon E, Andolf E. Diagnosis and follow-up of simple ovarian cysts detected by ultrasound in postmenopausal women. Obstet Gynecol 1995;85:211-4. PubMed  
  • Barbro Larson, docent och specialist i gynekologi och obstetrik, Stockholm