Ovarialcancer

  • Definition:Ovarialcancer omfattar flera tumörtyper och indelas grovt i epiteliala tumörer och icke epiteliala tumörer.
  • Förekomst:13 av 100 000 kvinnor insjuknar årligen i ovarialcancer i Sverige. Kvinnor i alla åldrar kan drabbas med högst incidens i 70-årsåldern
  • Symtom:I tidiga stadier ger sjukdomen få symtom. Lindriga och ospecifika bukbesvär kan förekomma. Sådana symtom som uppsvälld och utspänd buk, underlivsblödning, nedsatt aptit, frekvent blåstömning, buksmärtor och rektal blödning är associerad med förekomst av ovarialcancer, men det prediktiva värdet för enskilda symtom är mycket låg.
  • Kliniska fynd:Palpabel tumör i adnexa. Hård, oregelbunden, fixerad resistens tyder på malignitet. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC).
  • Diagnostik:Diagnosen ställs vid gynekologisk undersökning med ultraljud tillsammans med blodprover och bildundersökningar, eventuellt biopsi.
  • Behandling:Kirurgi är huvudbehandlingen. Cytostatika kan vara aktuellt.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.