Myom i uterus

  • Definition:Benign tumör i uterus som utgår från glatt muskulatur och bindväv.
  • Förekomst:Förekomsten ökar med åldern fram till klimakteriet. Myom finns hos en tredjedel av kvinnor i åldern 40−60 år.
  • Symtom:Oftast asymtomatiska. Menorragi, smärtor eller trycksymtom, täta miktioner och/eller infertilitet kan förekomma. Akuta smärtor vid nekros eller torsion av myom. Rikliga blödningar orsakas framförallt av submukösa myom, alltså myom som buktar in i uteruskaviteten.
  • Kliniska fynd:Palpation av tydligt åtskilda, runda, fasta, multipla och oömma knutor på uterus vid gynekologisk undersökning.
  • Diagnostik:Diagnosticeras med vaginalt och abdominellt ultrajud.
  • Behandling:Behandlas enbart vid symtom. Hormonspiral eller olika hormonpreparat kan lindra blödningar och minska besvär. Det finns flera olika kirurgiska metoder för att avlägsna myom.

Basfakta

Definition

  • Benign tumör i uterus som utgår från glatt muskulatur och bindväv, betecknas även fibroleiomyom eller leiomyom.1
  • Ofta multipla tumörer i uterus.
  • Tillståndet kan vara asymtomatiskt eller visa sig som menorragi (30 %), dysmenorré, bäckensmärtor, tryckkänslor, infertilitet och upprepade missfall.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.