Fibroadenom i bröstet

  • Definition:Godartad tumör i bröstet hos kvinnor.
  • Förekomst:Företrädesvis i åldersgruppen 15–30 år. Incidensen är över 2 % per år. I cirka 20 % av fallen föreligger multipla fibroadenom.
  • Symtom:Knöl i bröstet.
  • Kliniska fynd:I ett ungt bröst känns fibroadenom som en välavgränsad, rundad fast, elastisk, rörlig tumör. Hos äldre är ett fibroadenom mindre rörligt och kan vid eventuell förkalkning kännas som en stenhård tumör, vilket kan göra det svårt att särskilja från cancer.
  • Diagnostik:Trippeldiagnostik med klinisk undersökning, bilddiagnostik och finnålsaspirationsscytologi.
  • Behandling:Asymtomatiska fibroadenom kräver vanligen ingen behandling. Kirurgi kan vara aktuellt hos vissa.

Basfakta

Definition

  • Fibroadenom är en godartad tumör i bröstet hos kvinnor. De kan uppstå var som helst i bröstet.1
  • De antas bero på en störd tillväxt och inte på en neoplasm.
  • Storleken varierar, men är i genomsnitt mellan 1 och 3 cm.
  • Man räknar med att nio av tio nya knölar i brösten hos premenopausala kvinnor är benigna.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.