Endometriecancer

  • Definition:Elakartad tumör som utgår från endometriekörtlarna.
  • Förekomst:I Sverige drabbas årligen drygt 1 300 kvinnor, men dödligheten är förhållandevis låg. Medianålder för insjuknande är 71 år och tillståndet är mycket ovanligt före 40 års ålder.
  • Symtom:Blödning eller brunaktiga flytningar hos postmenopausala kvinnor ska inge misstanke om endometriecancer, liksom nytillkommen menorragi eller metrorragi som inte svarar på sedvanlig behandling, eller avvikande flytningar utan annan uppenbar orsak hos pre- och perimenopausala kvinnor. Pyometra eller hematometra. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC).
  • Kliniska fynd:Inspektion och palpation visar som regel inget onormalt, uterus är sällan förstorad i tidiga stadier. Tumörvävnad kan i enskilda fall ses i cervix.
  • Diagnostik:Transvaginalt ultraljud för att bedöma endometriets tjocklek. Diagnos ställs med endometriebiopsi.
  • Behandling:Primärbehandling är som regel kirurgi. Postoperativ cytostatikabehandling, hormonbehandling eller strålning kan bli aktuellt.

Basfakta

Definition

  • Betecknas också cancer corporis uteri (livmodercancer).
  • Elakartad tumör som utgår från endometriekörtlarna. 1  

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.