Gå direkt till huvudinnehållet

Endometriecancer

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Elakartad tumör som utgår från endometriet.
Förekomst:
I Sverige drabbas årligen drygt 1 400 kvinnor, medianålder vid insjuknande är 71 år.
Symtom:
Blödning eller brunaktiga flytningar hos postmenopausala kvinnor ska inge misstanke om endometriecancer, liksom nytillkommen menorragi eller metrorragi som inte svarar på sedvanlig behandling, eller avvikande flytningar utan annan uppenbar orsak hos pre- och perimenopausala kvinnor. Pyometra eller hematometra. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC). 
Kliniska fynd:
Inspektion och palpation visar som regel inget onormalt, uterus är sällan förstorad i tidiga stadier. Tumörvävnad kan i enskilda fall ses i cervix.
Diagnostik:
Transvaginalt ultraljud för att bedöma endometriets tjocklek. Diagnos ställs med endometriebiopsi och/eller hysteroskopisk resektion där hela förändringen tas bort under ögats kontroll för histologisk bedömning.
Behandling:
Primärbehandling är som regel kirurgi. Postoperativ cytostatikabehandling och strålning kan bli aktuellt. Eventuellt hormonbehandling när botande behandling inte är möjlig.
 1. Nationellt vårdprogram livmoderkroppscancer, RCC (hämtad 2023-02-13) kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 2. Morice P, Leary A, Creutzberg C, et al. Endometrial cancer. Lancet 2016. pmid:26354523 PubMed  
 3. Kaaks R, Lukanova A and Kurzer MA. Obesity, endogenous hormones and endometrial cancer risk: a synthetic review. Cancer Epidemiol Biomark Prev 2002; 11: 1531-43. PubMed  
 4. Calle EE, Rodriguez C, Walker-Thurmond K and Thun MJ. Overweight, obesity, and mortality from cancer in a prospectively studied cohort of U.S. adults. N Engl J Med 2003; 348: 1625-38. New England Journal of Medicine  
 5. Gredmark T, Kvint S, Havel G and Mattson LA. Histopathological findings in women with postmenopausal bleeding. BJOG 1995; 102: 133-6. PubMed  
 6. Gerber B, Krause A, Muller H et al. Ultrasonographic detection of asymptomatic endometrial cancer in postmenopausal patients offers no prognostic advantage over symptomatic disease discovered by uterine bleeding. Eur J Cancer 2001; 37: 64-71. PubMed  
 7. Buchanan EM, Weinstein LC, Hillson C. Endometrial cancer. Am Fam Physician 2009; 80: 1075-80. American Family Physician  
 8. NORDCAN. Faktablad Cancerstatistik, Sverige − Livmoderkropp. Hämtad 2021-09-22. www-dep.iarc.fr  
 9. Amant F, Moerman P, Neven P, Timmerman D, Van Limbergen E and Vergote I. Endometrial cancer. Lancet 2005; 366: 491-505. PubMed  
 10. Agboola O, Grunfeld E, Coyle D and Perry G. Costs and benefits of routine follow-up after curative treatment for endometrial cancer. CMAJ 1997; 157: 879-86. Canadian Medical Association Journal  
 11. Morice P, Levy-Piedbois C, Ajaj S, et al. Value and cost evaluation of routine follow up for patients with clinical stage I/II endometrial cancer. Eur J Cancer 2001; 37: 985-90. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet