Cervixpolyp

  • Definition:Lokal proliferation av endometrie-/cervixmucosa i form av polyper.
  • Förekomst:Vanligt förekommande hos menstruerande kvinnor, särskilt efter 40 års ålder.
  • Symtom:Kan presentera sig som oregelbunden vaginalblödning eller postcoital blödning. Som regel asymtomatisk.
  • Kliniska fynd:Vid gynekologisk undersökning kan man finna en eller flera polyper som hänger ut ur cervix.
  • Diagnostik:Intrakavitära polyper diagnosticeras med hydrosonografi alternativt hysteroskopi.
  • Behandling:Bör tas bort om de ger symtom, är stora eller verkar vara atypiska.

Basfakta

Definition

  • Lokal proliferation av endometrie-/cervixmucosa i form av polyper.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.