Gå direkt till huvudinnehållet

Cervixpolyp

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Lokal proliferation av endometrie-/cervixmucosa i form av polyper.
Förekomst:
Vanligt förekommande hos menstruerande kvinnor, särskilt efter 40 års ålder.
Symtom:
Kan presentera sig som oregelbunden vaginalblödning eller postcoital blödning. Som regel asymtomatisk.
Kliniska fynd:
Vid gynekologisk undersökning kan man finna en eller flera polyper som hänger ut ur cervix.
Diagnostik:
Intrakavitära polyper diagnosticeras med hydrosonografi alternativt hysteroskopi.
Behandling:
Bör tas bort om de ger symtom, är stora eller verkar vara atypiska.
 1. Stewart EA. Endometrial polyps. UpToDate, last updated Oct 31, 2014. UpToDate  
 2. Lieng M, Istre O, Sandvik L, Qvigstad E. Prevalence, 1-year regression rate, and clinical significance of asymptomatic endometrial polyps: cross-sectional study. J Minim Invasive Gynecol 2009; 16: 465-71. pmid:19573823 PubMed  
 3. Dreisler E, Stampe Sorensen S, Ibsen PH, Lose G. Prevalence of endometrial polyps and abnormal uterine bleeding in a Danish population aged 20-74 years. Ultrasound Obstet Gynecol 2009; 33: 102-8. pmid:19115236 PubMed  
 4. Lieng M, Istre O, Qvigstad E. Treatment of endometrial polyps: a systematic review. Acta Obstet Gynecol 2010; 89: 992-1002. pmid:20528202 PubMed  
 5. Goldstein DP, Laufer MR. Congenital cervical anomalies and benign cervical lesions. UpToDate, last updated June 4, 2010. UpToDate  
 6. Salim S, Won H, Nesbitt-Hawes E, et al. Diagnosis and management of endometrial polyps: a critical review of the literature. J Minim Invasive Gynecol 2011; 18:569. PubMed  
 7. Marsh F, Rogerson L, Duffy S. A randomised controlled trial comparing outpatient versus daycase endometrial polypectomy. BJOG 2006; 113: 896-901. PubMed  
 8. Van Renterghem N, De Paepe P, Van den Broecke R, Bourgain C, Serreyn R. Primary lymphoma of the cervix uteri: a diagnostic challenge. Report of two cases and review of the literature. Eur J Gynaecol Oncol 2005; 26: 36. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Bengt Andrae, överläkare, Kvinnokliniken, Länssjukhuset Gävle-Sandviken
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim