Cervixcancer

 • Definition:Cancer som utgår från livmoderhalsen.
 • Förekomst:Drabbar omkring 450–500 kvinnor varje år i Sverige. Orsakar cirka 140 dödsfall varje år i Sverige.
 • Symtom:Kontaktblödningar (exempelvis blödning vid samlag), postmenopausal blödning, blödningar under graviditet utan obstetrisk orsak, ihållande vattniga flytningar.
 • Kliniska fynd:I tidig fas oftast inga kliniska fynd. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC)
 • Diagnostik:Cellprovtagning med analys för HPV och cytologi som screening. Histologisk diagnos – biopsi vid lokalt synlig eller avancerad tumör respektive konisering och cervixabrasio vid mikroskopiska tumörer.
 • Behandling:Behandlingsalternativ är kirurgi och radiokemoterapi.

Basfakta

Definition

 • Cancer som utgår från livmoderhalsen.
 • Livmoderhalsen är den nedre delen av livmodern som går ner i slidan och avslutas med livmodertappen, även kallad "portio".
 • Livmoderhalsen och livmodertappen är täckta av skivepitel respektive körtelepitel:
  • Gränsen mellan celltyperna kallas för transformationszon och är predilektionsstället för cancerutveckling
  • Cirka 75 % utgörs av skivepitelcancer och 25 % av adenocarcinom.1
  • Mindre vanliga typer är adenoskvamös cancer, klarcellscancer och neuroendokrina tumörer
 • Kronisk infektion med humant papillomvirus (HPV) är en förutsättning för utveckling av cervixcancer, med undantag för några mycket sällsynta typer av adenocarcinom.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.