Gå direkt till huvudinnehållet

Cervixcancer

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Cancer som utgår från livmoderhalsen.
Förekomst:
Drabbar omkring 450–500 kvinnor varje år i Sverige. Orsakar cirka 140 dödsfall varje år i Sverige.
Symtom:
Kontaktblödningar (exempelvis blödning vid samlag), postmenopausal blödning, blödningar under graviditet utan obstetrisk orsak, ihållande vattniga flytningar.
Kliniska fynd:
I tidig fas oftast inga kliniska fynd. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC) 
Diagnostik:
Cellprovtagning med analys för HPV och cytologi som screening. Histologisk diagnos – biopsi vid lokalt synlig eller avancerad tumör respektive konisering och cervixabrasio vid mikroskopiska tumörer.
Behandling:
Behandlingsalternativ är kirurgi och radiokemoterapi.
  1. Nationellt vårdprogram för livmoderhalscancer och vaginalcancer, RCC. Hämtad 2020-09-25 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  2. Ronco G, Arbyn M et al. Cervical screening according to age and HPV status. BMJ. 2009 Jul 28;339:b3005. PubMed  
  3. Cancerfonden och Socialstyrelsen i samarbete. Cancer i siffror 2018. www.cancerfonden.se  
  4. World Health Organization. Comprehensive cervical cancer control. A guide to essential practice. Second edition. Geneva: WHO; 2014. www.who.int  
  5. Ferlay J, Ervik M, Lam F et al (2018). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Hentet 30.04.19 gco.iarc.fr  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Bengt Andrae, överläkare, Kvinnokliniken, Länssjukhuset Gävle-Sandviken
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL