Sexuella smärttillstånd hos kvinnor

Basfakta

Definition

 • Dyspareuni:1-3
  • Återkommande eller ständig underlivssmärta i samband med samlag
  • Tillståndet kan vara primärt – har funnits från första försöket – eller sekundärt
 • Vaginism:1-3
  • Återkommande eller ständig muskelkramp i den yttre tredjedelen av vagina som stör samlaget
 • Provocerad vulvodyni (PVD):4 
  • Benäms även som provocerad vestibulodyni
  • Tidigare kallats för vestibulit
  • Innebär smärta vid beröring av slemhinnan runt slidöppninen: 
   • Beröring av vävnaden utlöser en intensiv, brännande smärta

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.