Gå direkt till huvudinnehållet

Sexuella smärttillstånd hos kvinnor

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Dyspareuni är underlivssmärta i samband med samlag. Vaginsim är muskelkramp i vagina som stör sexuell aktivitet och provocerad vulvodyni (PVD) är smärta vid beröring av slemhinnan runt slidöppningen.
Förekomst:
Relativt vanligt.
Symtom:
Vulvasmärta, vaginal smärta och/eller djup vaginal-/bäckensmärta vid penetration.
Kliniska fynd:
Gynekologisk undersökning kan påvisa eventuell lokal patologi.
Diagnostik:
Ytterligare undersökningar behövs vanligen inte. Eventuellt undersökningar för att påvisa misstänkta bakomliggande orsaker.
Behandling:
Olika behandlingar som avslappningsövningar, fysioterapi, samtalsstöd, psykoterapi och läkemedel kan bli aktuellt.
 1. Basson R, Althof S, Davis S, et al. Summary of the recommendations on sexual dysfunctions in women. J Sex Med 2004; 1: 24-34. PubMed  
 2. Faubion SS, Rullo JE. Sexual dysfunction in women: a practical approach. Am Fam Physician. 2015 Aug 15;92(4):281-288. PubMed  
 3. Vasconcelos P, Oliveira C, Nobre P. Self-Compassion, Emotion Regulation, and Female Sexual Pain: A Comparative Exploratory Analysis. J Sex Med. 2020 Feb;17(2):289-299. Epub 2019 Dec 24. PMID: 31879219. PubMed  
 4. SBU. Diagnostik och behandling av provocerad vulvodyni. 2021-06-30. (Hämtad 2021-09-16). www.sbu.se  
 5. Mosca L, Riemma G, Braga A et al. Female Sexual Dysfunctions and Urogynecological Complaints: A Narrative Review. Medicina (Kaunas). 2022 Jul 23;58(8):981. doi: 10.3390/medicina58080981. PMID: 35893096 PubMed  
 6. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid provocerad vulvodyni. 2022 (hämtad 2022-12-16). www.socialstyrelsen.se  
 7. Simons JS, Carey MP. Prevalence of sexual dysfunctions: results from a decade of research. Arch Sex Behav 2001; 30: 177-219. PubMed  
 8. Clayton AH. Sexual function and dysfunction in women. Psychiatr Clin North Am 2003; 26: 673-82. PubMed  
 9. Potter JE. A 60-year-old woman with sexual difficulties. JAMA 2007; 297: 620-33. PMID: 17299197 PubMed  
 10. Feldman J, Striepe M. Women's sexual health. Clin Fam Pract 2004; 6: 839-61. PubMed  
 11. Crowley T, Richardson D, Goldmeier D. Recommendations for the management of vaginismus: BASHH Special Interest Group for Sexual Dysfunction. Int J STD AIDS 2006; 17: 14-8. PubMed  
 12. Rosenbaum TY. Physiotherapy treatment of sexual pain disorders. J Sex Marital Ther 2005; 31: 329-40. PubMed  
 13. Ter Kuile MM, Weijenborg PTM. A cognitive-behavioral group program for women with vulvar vestibulitis syndrome (VVS): factors associated with treatment success. J Sex Marital Ther 2006; 32: 199-213. PubMed  
 14. Weijmar Schultz W, Basson R, Binik Y, et al. Women's sexual pain and its management. J Sex Med 2005; 2: 301-16. PubMed  
 15. Engman M, Wijma K, Wijma B. Long-term coital behaviour in women treated with cognitive behaviour therapy for superficial coital pain and vaginismus. Cogn Behav Ther 2010;39(3):193-202. PubMed  
 16. Melnik T, Hawton K, McGuire H. Interventions for vaginismus. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Dec 12;12(12):CD001760. doi: 10.1002/14651858.CD001760.pub2. PMID: 23235583 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet