Sexuell upphetsningsstörning

Basfakta

Definition

  • Sexual arousal disorder.1-2
  • Nedsatt lust förekommer ofta tillsammans med en låg grad av sexuell upphetsning och sällsynta orgasmer, något som gör sex otillfredsställande.3-5
  • Det skiljs mellan flera olika typer av störningar,6 se nedan.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.