Sexuell dysfunktion i menopausen

Basfakta

Definition

 • Sexuell dysfunktion hos kvinnor är ett multifaktoriellt problem som påverkas av fysiologiska, psykologiska, sociala och emotionella faktorer.
 • Sexuell dysfunktion indelas i fyra diagnostiska grupper:
  • Lustproblem
  • Upphetsningsproblem
  • Orgasmproblem
  • Smärtproblem
 • För att diagnosen ska kunna ställas krävs det att kvinnan själv uppfattar tillståndet som ett problem.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.