Sexuell dysfunktion hos kvinnor

Basfakta

Definition

 • För lite sexuell lust, nedsatt libido, är det vanligaste sexuella problemet bland kvinnor.1
 • Andra dysfunktioner är:
  • Brist på upphetsning, subjektivt eller objektivt (genital svullnad)
  • Smärtor vid samlag (dyspareuni)
  • Orgasmproblem
  • Vaginism
 • Problemen hänger ofta ihop, och liten lust medföljs ofta av liten upphetsning och njutning, och sällsynta orgasmer.2-3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.