Orgasmstörningar

Basfakta

Definition

  • Orgasm:
    • Är en känsla av intensiv vällust som påverkar medvetandetillståndet och åtföljs av muskelsammandragningar och muskelspänningar runt vagina, i uterus och i anus, och som löser upp den sexuellt inducerade blodansamlingen i genitalierna och framkallar vällust och tillfredsställelse1
  • Orgasmstörning:
    • Trots stark sexuell upphetsning eller tändning kommer ingen orgasm, eventuellt är intensiteten av orgasmen starkt reducerad, eventuellt markant fördröjd oavsett typen av stimulering2-3
  • Det skiljs mellan primär och sekundär orgasmstörning. Vid primär typ har kvinnan aldrig haft orgasm oavsett vilket sätt hon har blivit stimulerad på.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.