Nedsatt sexuell lust hos kvinnor

Basfakta

Definition

  • "Hypoactive sexual desire disorder" eller "sexual aversion disorder".
  • Brist på sexuell lust är det vanligaste sexuella problemet bland kvinnor1 och är ofta det svåraste att behandla.2
  • Om förlorad sexuell lust ska anses som något onormalt eller som en variant av normaltillståndet har länge debatterats.
  • Tillståndet har som regel en psykosocial och beteendemässig orsak och påverkas av en mängd förhållanden i det dagliga livet och i partnerförhållandet.3

Diagnos

Behandling

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.