Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)

  • Defintion:En heterogen sjukdom som karakteriseras av hyperandrogenism, anovulation/oligoovulation och polycystiska ovarier.
  • Förekomst:Prevalensen är 6–16 % för kvinnor i fertil ålder.
  • Symtom:Oregelbundna menstruationer, oligomenorré eller amenorré. Övervikt, hirsutism, akne och infertilitet kan förekomma.
  • Kliniska fynd:Eventuellt övervikt, bukfetma och hirsutism.
  • Diagnostik:Transvaginalt ultraljud. Blodprover för testosteron och SBHG, samt prover för att utesluta andra sjukdomar/hormonella störningar.
  • Behandling:Behandlingen måste individualiseras efter kvinnans aktuella problem och symtom. 

Basfakta

Definition

  • Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är en heterogen sjukdom som karakteriseras av hyperandrogenism, anovulation/oligoovulation och polycystiska ovarier.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.