Gå direkt till huvudinnehållet

Könsdysfori och könsinkongruens

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition: 
Ett psykiskt lidande som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det kön personen tilldelats vid födseln.
Förekomst:
Ovanligt.
Diagnostik: 
Det råder en uttalad brist på samstämmighet mellan personens upplevda/uttryckta könstillhörighet och den registrerade könstillhörigheten som varat i åtminstone 6 månader och tillståndet är förenat med kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion socialt, i skolan eller inom andra viktiga funktionsområden.
Behandling:
Behandlingen består av hormonella och kirurgiska åtgärder.
  1. Coleman E, Radix AE, Bouman WP, et al. Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People, Version 8. Int J Transgend Health 2022; 23: 1-259. pmid:36238954 PubMed  
  2. Socialstyrelsen. Vård av barn och ungdomar med könsdysfori – Nationellt kunskapsstöd med rekommendationer till profession och beslutsfattare. 2022-12-16 (hämtad 2022-12-22).
  3. Byne W, Karasic DH, Coleman E, et al. Gender Dysphoria in Adults: An Overview and Primer for Psychiatrists. Transgend Health. 2018;3(1):57-70. PMID:29756044.
  4. Socialstyrelsen. Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbete. Publicerad mars 2022 (hämtad 2023-01-09). www.socialstyrelsen.se  
  5. Engel L, Majmudar I, Mihalopoulos C, Tollit MA, Pang KC. Assessment of Quality of Life of Transgender and Gender-Diverse Children and Adolescents in Melbourne, Australia, 2017-2020. JAMA Netw Open. 2023;6(2):e2254292. PMID:36729456. PubMed  
  6. Chen D, Berona J, Chan Y-M, et al. Psychosocial Functioning in Transgender Youth after 2 Years of Hormones. N Engl J Med 2023; 388: 240-250. pmid:36652355 PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas