Gynekologiska fistlar till urinvägar och tarm

 • DEFINITION:Gynekologiska fistlar är en kommunikation mellan urinvägar och genitalia (urogenitala fistlar) eller mellan tarm och genitalia (enterogenitala fistlar).
 • FÖREKOMST:I industrialiserade länder är förekomsten låg och orsakas av bäckenkirurgi i 90 % av fallen.
 • SYMTOM:Vid urogenitala fistlar är urinläckage det mest framträdande symtomet. Vid enterovaginala fistlar är läckage av avföring eller tarmgas via slidan de vanligaste symtomen.
 • KLINISKA FYND:Påvisning av fistelöppning eller fistelgång.
 • DIAGNOSTIK:Gynekologisk underökning med inspektionon/sondering av eventuella fistelöppningar. Aktuella tilläggsundersökningar är endoskopier, ultraljud, röntgen, MRT.
 • BEHANDLING:Behandlingen är oftast kirurgisk.

Basfakta

Definition

 • Gynekologiska fistlar är en kommunikation mellan urinvägar och genitalia (urogenitala fistlar) eller mellan tarm och genitalia (enterogenitala fistlar):
  • Urogenitala fistlar går från blåsa, uretra eller uretär till vagina, uterus eller äggledare
  • Enterogenitala fistlar går från anus, rektum, kolon eller tunntarm till vagina, uterus eller äggledare
 • Sådana fistlar ger inkontinens för urin eller avföring och är i många länder ett stort hälsoproblem, ofta som en följd av förlossningskomplikationer. I industrialiserade länder är gynekologiska fistlar ovanligt, men lika illa för dem som drabbas.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.