Gå direkt till huvudinnehållet

Kroniska smärtor i nedre buk/bäcken hos kvinnor

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Ett symtomkomplex eller syndrom karakteriserat av smärta från naveln till perineum, eventuellt med utstrålning till korsrygg/sacrum, utan entydigt somatisk orsak, som funnits mer än 6 månader.
Förekomst:
Tillståndet är inte entydigt definierat och siffror för prevalens blir därför osäkra. En metaanalys (2014) angav en prevalens mellan 6 % och 27 % bland kvinnor.
Symtom:
Molande och diffus smärta i nedre delen av buken. Kan också beskrivas som intensivt skärande i den ena eller i båda ljumskarna och/eller tvärs över bäckenet.
Kliniska fynd:
Somatisk undersökning är ofta normal. Ibland kan man palpera stela och ömmande muskler i bäckenbotten (gynekologisk undersökning) och buken samt i muskelgrupper som flekterar, adducerar och utåtroterar höftleden. 
Diagnostik:
Tilläggsundersökningar för differentialdiagnostisering eller kartläggning av bakomliggande orsaker kan omfatta Hb, CRP, urinsticka/odling, prov från cervix för eventuella cellförändringar, eventuellt vaginalt ultraljud och laparoskopi (endometrios). Kartläggning av eventuella psykiatriska besvär och stressorer.
Behandling:
Information om tillståndet är mycket viktigt. Hormoner kan ha effekt, liksom kognitiv psykoterapi och fysioterapi.
 1. ACOG Committee on Practice Bulletins-Gynecology. ACOG Practice Bulletin No. 51. Chronic pelvic pain. Obstet Gynecol 2004; 103: 589-605. PubMed  
 2. Kirste U, Kirschner R, Helgesen AL, et al. Kroniske bekkensmerter. Veileder i gynekologi 2015. Norsk gynekologisk forening legeforeningen.no  
 3. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. The Initial Management of Chronic Pelvic Pain (pdf) 2012; Green-top Guideline No.41. www.rcog.org.uk  
 4. Ahangari A. Prevalence of chronic pelvic pain among women: an updated review. Pain Physician 2014; 17: E141 PubMed  
 5. Cheong YC, Smotra G, Williams AC. Non-surgical interventions for the management of chronic pelvic pain. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 5;(3):CD008797. PMID: 24595586 PubMed  
 6. Malykhina AP. Neural mechanisms of pelvic organ cross-sensitization. Neuroscience 2007; 149: 660-72. pmid:17920206 PubMed  
 7. Kaya S, Hermans L, Willems T, et al. Central Sensitization In Urogynecological Chronic Pelvic Pain: A Systematic Literature Review. Pain Physician 2013; 16: 291-308. pmid:23877446 PubMed  
 8. Latthe P, Mignini L, Gray R, Hills R, Khan K. Factors predisposing women to chronic pelvic pain: systematic review. BMJ 2006 Apr 1;332(7544):749-55 PubMed  
 9. Wesselmann U, Czakanski PP. Pelvic pain: a chronic visceral pain syndrome. Curr Pain Headache Rep 2001; 5: 13-9. PubMed  
 10. Howard FM. Chronic pelvic pain. Obst Gyn. 2003;101:594-611. PMID:12636968 PubMed  
 11. Grace VM. Problems women patients experience in the medical encounter for chronic pelvic pain. Health Care Women Int 1995; 16: 509-19. PubMed  
 12. Sator-Katzenschlager SM, Scharbert G, Kress HG, et al. Chronic pelvic pain treated with gabapentin and amitriptyline: a randomized, controlled pilot study. Wien Klin Wochenschr 2005; 117: 761-8. PubMed  
 13. Horne AW, Vincent K, Hewitt CA, et al. Gabapentin for chronic pelvic pain in women (GaPP2): A multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2020 Sep 26; 396:909. PMID: 32979978 PubMed  
 14. Stones W, Cheong YC, Howard FM, Singh S. Interventions for treating chronic pelvic pain in women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD000387. DOI: 10.1002/14651858.CD000387.pub2. DOI  
 15. Jarrell JF ,Vilos GA. Concensus guidelinesfor the management of Chronic Pelvic Pain (pdf). SOGC Clinical Practice guidelines. 2005; 164 sogc.org  
 16. Engeler AP, Baranowski SE, Hughes J, et al. Guidelines on chronic pelvic pain. European Association of Urology 2014 uroweb.org  
 17. Zondervan KT, Yudkin PL, Vessey MP, Jenkinson CP, Dawes MG, Barlow DH et al. Chronic pelvic pain in the community - symptoms, investigations, and diagnoses. Am J Obstet Gynecol 2001; 184: 1149-55. PubMed  
 • Magnus Hagmar, med dr och överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet