Primär dysmenorré

  • Definition:Menstruationssmärtor utan patologiska fynd. Ihållande kontraktioner som utlöses av prostaglandiner och som leder till hypoxi i uterusmuskulaturen orsakar smärtorna.
  • Förekomst:Vanligt bland unga kvinnor. Förbättras med tiden.
  • Symtom:Smärtorna är krampliknande och sitter lågt i magen, lokaliserade till mittlinjen. Ofta utstrålning mot ryggen och insidan av låren, eventuellt illamående, kräkningar och diarré. Smärtorna börjar ofta några timmar innan blödningen startar och avtar vanligen efter ett dygn.
  • Kliniska fynd:Normalt kliniskt status.
  • Diagnostik:Typisk anamnes och normalt kliniskt statusTilläggsundersökningar behövs oftast inte.
  • Behandling:NSAID eller p-piller.

Basfakta

Definition

  • Menstruationssmärtor utan åtföljande patologiska fynd.1
  • Börjar hos de flesta sex till tolv månader efter menarke, när ovulationscykeln har etablerats.
  • Smärtan varar vanligen i 8–72 timmar.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.