Premenstruellt syndrom (PMS)

 • Definition:Recidiverande besvär av psykisk, beteendemässig och/eller somatisk karaktär som förekommer i den postovulatoriska (luteala) fasen av menstruationscykeln.
 • Förekomst:Milda till moderata symtom på PMS förekommer hos 20–32 %. Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) ses hos 1–5 %.
 • Symtom:Både fysiska och psykiska symtom är vanliga, symtomen är mycket varierande. Exempelvis ses irritabilitet, humörsvängningar, uppblåsthet, bröstsmärtor, viktökning.
 • Kliniska fynd:Normala fynd vid gynekologisk undersökning.
 • Diagnostik:Inga tilläggsundersökningar har något specifikt värde.
 • Behandling:Det finns ett flertal olika behandlingsmetoder, få med god dokumentation på effekt. SSRI eller användning av p-piller med utvidgad cykel kan vara aktuellt.

Basfakta

Definition

 • Premenstruellt syndrom (PMS):
  • Recidiverande besvär av psykisk och/eller somatisk karaktär som uppträder under den post-ovulatoriska (luteala) fasen av menstruationscykeln och som påverkar kvinnans dagliga funktion.1
 • Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS/PMDD):2
  • En allvarlig form av PMS där irritabilitet, nedstämdhet, oro/ångest och affektlabilitet är kardinalsymtom 
  • För diagnos PMDS krävs att symtomen har en påtaglig inverkan på arbete, skola, sociala aktiviteter och relationer samt att symtomen inte beror på andra psykiatriska tillstånd som depression, panikattacker eller personlighetsstörning, dock förekommer samsjuklighet

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.