Endometrios

 • Definition:Förekomst av endometrievävnad utanför uteruskaviteten.
 • Förekomst:Prevalensen är 6–10 % bland kvinnor i fertil ålder och 25–70 % bland kvinnor med mens- och bäckensmärtor.
 • Symtom:Cykliska smärtor i nedre delen av buken ofta med premenstruellt smärtmaximum, ovulationssmärta, uttalad dysmenorré, djup samlagssmärta och känsla av tyngd och tryck i underlivet.
 • Kliniska fynd:Den kliniska undersökningen är ofta normal. Fynd kan vara palpationsömhet över uterus eller adnexa, små och ömma knutor bakom uterus eller i fossa Douglasi och/eller resistenser vid/på adnexa. Ibland ses blåaktiga tumörer på portio och i vagina vid inspektion.
 • Diagnostik:Bilddiagnostikk (UL/MR) eller laparoskopi.
 • Behandling:Symtomatisk behandling med NSAID och paracetamol i kombination, p-piller, gestagener, GnRH-analoger eller kirurgi. Eventuellt assisterad befruktning.

Basfakta

Definition

 • Endometrios är förekomst av endometrievävnad utanför uteruskaviteten och kronisk inflammation:
  • Intern endometrios (adenomyos) – endometrievävnad lokaliserad till myometriet
  • Extern endometrios – endometrivävnad utanför uterus
  • Djupt infiltrerande endometrios – infiltration ≥5 mm
 • Endometriom är endometriecystor på ovarierna.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.