Gå direkt till huvudinnehållet

Endometrios

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Förekomst av endometrievävnad utanför uteruskaviteten.
Förekomst:
Prevalensen är 6–10 % bland kvinnor i fertil ålder och 25–70 % bland kvinnor med mens- och bäckensmärtor.
Symtom:
Cykliska smärtor i nedre delen av buken ofta med premenstruellt smärtmaximum, ovulationssmärta, uttalad dysmenorré, djup samlagssmärta och känsla av tyngd och tryck i underlivet.
Kliniska fynd:
Den kliniska undersökningen är ofta normal. Fynd kan vara palpationsömhet över uterus eller adnexa, små och ömma knutor bakom uterus eller i fossa Douglasi och/eller resistenser vid/på adnexa. Ibland ses blåaktiga tumörer på portio och i vagina vid inspektion.
Diagnostik:
Bilddiagnostikk (UL/MR) eller laparoskopi.
Behandling:
Symtomatisk behandling med NSAID och paracetamol i kombination, p-piller, gestagener, GnRH-analoger eller kirurgi. Eventuellt assisterad befruktning.
 1. Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG). Endometrios Nr 75 2016 www.sfog.se  
 2. Guidice LC. Clinical Practice Endometriosis. N England J Med 2010 Jun 24;362(25):2389-98. PMID: 20573927 PubMed  
 3. Somigliana E, Vigano P, Benaglia L, Busnelli A, Vercellini P, Fedele L. Adhesion prevention in endometriosis: a neglected critical challenge. J Minim Invasive Gynecol. 2012 Jul-Aug;19(4):415-21.Review. PubMed PMID: 22575862 PubMed  
 4. Giudice LC. Clinical practice. Endometriosis. N Engl J Med. 2010 Jun 24;362(25):2389-98 Review PMID: 20573927. PubMed  
 5. Burney RO, Giudice LC. Pathogenesis and pathophysiology of endometriosis. Fertil Steril 2012; 98: 511-19. pmid:22819144 PubMed  
 6. Stefansson H, Geirsson RT, Steinthorsdottir V, et al. Genetic factors contribute to the risk of developing endometriosis. Hum Reprod 2002; 17: 555-59 PubMed  
 7. Engemise S, Gordon C, Konje JC. Endometriosis. BMJ 2010; 340: c2168 BMJ (DOI)  
 8. Stewart EA. Uterine adenomyosis. UpToDate, last updated Oct 2019. www.uptodate.com  
 9. Nisenblat V, Bossuyt PM, Farquhar C et al. Imaging modalities for the non-invasive diagnosis of endometriosis. Cochrane Database Syst Rev. 2016 ;2:CD009591. Cochrane (DOI)  
 10. SBU. Endometrios – diagnostik, behandling och bemötande 2018. www.sbu.se  
 11. Hirsch M, Duffy J, Davis CJ, et al. Diagnostic accuracy of cancer antigen 125 for endometriosis: a systematic review and meta-analysis. BJOG. 2016. PMID: 27173590 PubMed  
 12. Kodaman PH.. Current strategies for endometriosis management. Obstet Gynecol Clin North Am. 2015; Mar;42 (1): 87-101. pmid:25681842 PubMed  
 13. Jacobson TZ, Duffy JM, Barlow D, et al. Laporoscopic surgery for fertility associated with endometriosis. Cochrane Database og Systematic Reviews 2010; 1: CD001398: The Cochrane Library  
 14. Hickey M, Ballard K, Farquhar C. Endometriosis. BMJ. 2014 Mar 19;348:g1752. doi: 10.1136/bmj.g1752. DOI  
 15. Socialstyrelsen.Nationella riktlinjer för vård vid endometrios – Stöd för styrning och ledning (2018) www.socialstyrelsen.se  
 16. Brown J, Crawford TJ, Allen C, Hopewell S, Prentice A. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for pain in women with endometriosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD004753.pub4 Cochrane (DOI)  
 17. Brown J, Farquhar C. An overview of treatments for endometriosis. JAMA. 2015 Jan 20;313(3):296-7. doi: 10.1001/jama.2014.17119 DOI  
 18. Rogers PAW,D´Hoodghe TM, Fazleabas A, Gargett C, Guidice L, Montgomery G et al.Priorities for endometriosis research Recommendations from an International Consensus Workshop. Reprod Sci 2009;16:335-46 PubMed  
 19. Attar E, Tokunaga H, Imir G, Yilmaz M B, Redwine D, Putman M, Bulun IB. Prostaglandin E2 via steroidgenetic factor-1 coordinately regulates necessary for estrogen synthesis in endometriosis. J Clin Endocrinol Metab 2009 February;94(2):623-31 PubMed  
 20. Chen YJ, Hsu TF, Huang BS, et al. Postoperative maintenance levonorgestrel-releasing intrauterine system and endometrioma recurrence: a randomized controlled study. Am J Obstet Gynecol 2017; 216: 582.e1-582.e9. pmid:28209488 PubMed  
 21. Muzzi L, Panici PB. Combined technique of excision and ablation for the surgical treatment of ovarian endometriomas:the way forward? Reprod Biomed Online 2010 Feb;20(2):300-2 PubMed  
 22. Abou-Setta AM, Houston B, Al-Inany HG, Farquhar CM. Levonorgestrel-releasing intrauterine device (LNG-IUD) for symptomatic endometriosis following surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013; 1: CD005072. The Cochrane Library  
 23. Zorbas KA, Economopoulos KP, Vlahos NF. Continuous versus cyclic oral contraceptives for the treatment of endometriosis: a systematic review. Arch Gynecol Obstet. 2015 Jul;292(1):37-43. Epub 2015 Feb 3.
 24. Muzii L, Di Tucci C, Achilli C et al. Continuous versus cyclic oral contraceptives after laparoscopic excision of ovarian endometriomas: a systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol 2016; Feb;214(2): 203-11. pmid:26364832 PubMed  
 25. Lessey BA. Medical management of endometriosis and infertility. Fertil Steril 2000; 73: 1089-96 PubMed  
 26. Brown J, Farquhar C. Endometriosis: an overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 10;3:CD009590. doi: 10.1002/14651858.CD009590.pub2. DOI  
 27. Brown J, Pan A, Hart RJ. Gonadotrophin-releasing hormone analogues for pain associated with endometriosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010; 12: CD008475. Cochrane (DOI)  
 28. Risk för minskad effekt vid felaktig hantering av depåläkemedel med leuprorelin. Nyheter Läkemedelsverket 2019-06-17 lakemedelsverket.se  
 29. Kristensen J, Kjer JJ. Laparoscopic laser resection of rectovaginal pouch and rectovaginal septum endometriosis: the impact on pelvic pain and quality of life.Acta Obstet Gynecol Scand. 2007;86(12):1467-71 PMID:17851806 PubMed  
 30. Kuohang W, Joes GL,Vitonis AF et al. Characteristics of patients with endometriosis in the United States and the United Kingdom. Fertil Steril 2002;78:767-72 PubMed  
 31. Viganò P, Somigliana E, Vercellini P. Levonorgestrel-releasing intrauterine system for the treatment of endometriosis: biological and clinical evidence.Womens Health (Lond Engl). 2007 Mar;3(2):207-14 PMID: 19803853 PubMed  
 32. Farland LV, Eliassen AH, Tamimi RM et al. History of breast feeding and risk of incident endometriosis: prospective cohort study. BMJ 2017; 358: 3778. pmid:28851765 PubMed  
 33. Busacca M, Vignali M. Endometrioma excision and ovarian reserve: a dangerous relation. J Minim Invasive Gynecol. 2009 Mar-Apr;16(2):142-8 Review PMID19249702
 34. Pearce CL, Templeman C, Rossing MA et al. Association between endometriosis and risk of histological subtypes of ovarian cancer: a pooled analysis of case-control studies. Lancet Oncol 2012; 13: 385. pmid:22361336 PubMed  
 35. Sayasneh A, Tsivos D, Crawford R. Endometriosis and ovarian cancer: asystematic review. ISRN Obstet Gynecol. 2011;2011:140310 PMID: 21789283 PubMed  
 36. Schwartz A, Wölfler MM, Mitter V et al. Endometriosis espesially mild disease a risk factor for misscarriages. Fertil Steril 2017;108:5:806-14. PMID: 29079275 PubMed  
 37. Leone Roberti Maggiore U, Inversetti A, Schimberni M et al. Obstetrical complications of endometriosis, particularly deep endometriosis.Fertil Steril. 2017 Dec;108(6):895-912. PMID: 29202964 PubMed  
 38. Fagervold B, Jenssen M, Hummelshoj L, Moen MH. Life after a diagnosis with endometriosis - a 15 years follow-up study. Acta Obstet Gynecol Scand.2009;88(8):914-9 PMID: 19568961 PubMed  
 • Margita Gustavsson, specialist i gynekologi och obstetrik, gynekologiska mottagningen Närhälsan Mölndal
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet