Gå direkt till huvudinnehållet

Vulvovaginal atrofi

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tunn och torr vaginal slemhinna till följd av minskade östrogennivåer. Sveda och eventuellt andra symtom.
Förekomst:
Vulvovaginal atrofi uppskattas drabba upp till 40 % efter klimakteriet.
Symtom:
Sveda och torrhet i vagina. Eventuellt smärtor under samlag, flytningar, smärta vid blåstömning, trängningar och/eller frekventa urinvägsinfektioner.
Kliniska fynd:
Erytematös vulva med tunn och glatt slemhinna som blöder lätt.
Diagnostik:
Diagnosen är klinisk, men kan stärkas av wetsmear som visar ökad förekomst av omogna parabasalceller och avsaknad av laktobaciller samt pH i vaginalsekret >5. Cervixcytologi vid behov.
Behandling:
Lokal östrogenbehandling.
 1. Szymański JK, Słabuszewska-Jóźwiak A, Jakiel G. Vaginal Aging-What We Know and What We Do Not Know. Int J Environ Res Public Health. 2021 May 6;18(9):4935. doi: 10.3390/ijerph18094935. PMID: 34066357 PubMed  
 2. Phillips NA, Bachmann GA. The genitourinary syndrome of menopause. Menopause. 2021 Feb 1;28(5):579-588. doi: 10.1097/GME.0000000000001728. PMID: 33534428 PubMed  
 3. Nappi RE, Kokot-Kierepa M. Women's voices in the menopause: results from an international survey on vaginal atrophy. Maturitas 2010; 67: 233. pmid:20828948 PubMed  
 4. Mac Bride MB, Rhodes D, Shuster LT. Vulvovaginal Atrophy. Mayo Clin Proc 2010 Jan; 85(1):87-94. PMID: 20042564 PubMed  
 5. Lethaby A, Ayeleke RO, Roberts H. Local oestrogen for vaginal atrophy in postmenopausal women. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Aug 31;(8):CD001500. pmid: 27577677 PubMed  
 6. Weisberg E, Ayton R, Darling G et al. Endometrial and vaginal effects of low dose estradiol delivered by vaginal ring or vaginal tablet. Climacteric 2005 Mar;8(1):83-92. PMID: 15804736 PubMed  
 7. Lindahl SH. Reviewing the options for local estrogen treatment of vaginal atrophy. Int J Womens Health 2014 Mar13;6: 307-12. PMID: 24648775 PubMed  
 8. Menopausal hormonbehandling (MHT). Endokrin-ARG - Bakgrundsdokument MHT, antagna 210121 www.sfog.se  
 9. Intrarosa. FASS. Hämtad 23-05-23 www.fass.se  
 10. Casiano Evans EA, Hobson DTG, Aschkenazi SO, Alas AN, Balgobin S, Balk EM, Dieter AA, Kanter G, Orejuela FJ, Sanses TVD, Rahn DD. Nonestrogen Therapies for Treatment of Genitourinary Syndrome of Menopause: A Systematic Review. Obstet Gynecol. 2023 Sep 1;142(3):555-570. doi: 10.1097/AOG.0000000000005288. Epub 2023 Aug 4. PMID: 37543737 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet