Gå direkt till huvudinnehållet

Vulvovaginal atrofi

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tunn och torr vaginal slemhinna till följd av minskade östrogennivåer. Sveda och eventuellt andra symtom.
Förekomst:
Vulvovaginal atrofi uppskattas drabba upp till 40 % efter klimakteriet.
Symtom:
Sveda och torrhet i vagina. Eventuellt smärtor under samlag, flytningar, smärta vid blåstömning, trängningar och/eller frekventa urinvägsinfektioner.
Kliniska fynd:
Erytematös vulva med tunn och glatt slemhinna som blöder lätt.
Diagnostik:
Diagnosen är klinisk, men kan stärkas av wetsmear som visar ökad förekomst av omogna parabasalceller och avsaknad av laktobaciller samt pH i vaginalsekret >5. Cervixcytologi vid behov.
Behandling:
Lokal östrogenbehandling.
  1. Szymański JK, Słabuszewska-Jóźwiak A, Jakiel G. Vaginal Aging-What We Know and What We Do Not Know. Int J Environ Res Public Health. 2021 May 6;18(9):4935. doi: 10.3390/ijerph18094935. PMID: 34066357 PubMed  
  2. Phillips NA, Bachmann GA. The genitourinary syndrome of menopause. Menopause. 2021 Feb 1;28(5):579-588. doi: 10.1097/GME.0000000000001728. PMID: 33534428 PubMed  
  3. Nappi RE, Kokot-Kierepa M. Women's voices in the menopause: results from an international survey on vaginal atrophy. Maturitas 2010; 67: 233. pmid:20828948 PubMed  
  4. Mac Bride MB, Rhodes D, Shuster LT. Vulvovaginal Atrophy. Mayo Clin Proc 2010 Jan; 85(1):87-94. PMID: 20042564 PubMed  
  5. Lethaby A, Ayeleke RO, Roberts H. Local oestrogen for vaginal atrophy in postmenopausal women. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Aug 31;(8):CD001500. pmid: 27577677 PubMed  
  6. Weisberg E, Ayton R, Darling G et al. Endometrial and vaginal effects of low dose estradiol delivered by vaginal ring or vaginal tablet. Climacteric 2005 Mar;8(1):83-92. PMID: 15804736 PubMed  
  7. Lindahl SH. Reviewing the options for local estrogen treatment of vaginal atrophy. Int J Womens Health 2014 Mar13;6: 307-12. PMID: 24648775 PubMed  
  8. Menopausal hormonbehandling (MHT). Endokrin-ARG - Bakgrundsdokument MHT, antagna 210121 www.sfog.se  
  9. Intrarosa. FASS. Hämtad 23-05-23 www.fass.se  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet