Trikomonasvaginit

  • Definition:Vaginal infektion som orsakas av Trichomonas vaginalis.
  • Förekomst:Är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i världen, men är ovanlig i Skandinavien idag.
  • Symtom:Varierande symtom från asymtomatiskt (10–50 %) till intensiv klåda i vulva och vagina, illaluktande flytning och dysuri.
  • Kliniska fynd:Ökad mängd flytningar, ofta skummande och gråaktiga till gulgröna i färgen, diffust vaginalt erytem, eventuellt peteckier.
  • Diagnostik:Aktuella undersökningar är direkt mikroskopi, sniff-test, pH-undersökning av flytning och eventuellt PCR-test. PCR för klamydia och gonorré bör tas samtidig, eventuellt också PCR för mycoplasma genitalium.
  • Behandling:Behandlas med metronidazol.

Basfakta

Definition

  • Vaginal infektion som orsakas av Trichomonas vaginalis.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.