Gå direkt till huvudinnehållet

Trikomonasvaginit

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Vaginal infektion som orsakas av Trichomonas vaginalis.
Förekomst:
Är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i världen, men är ovanlig i Skandinavien idag.
Symtom:
Varierande symtom från asymtomatiskt (10–50 %) till intensiv klåda i vulva och vagina, illaluktande flytning och dysuri.
Kliniska fynd:
Ökad mängd flytningar, ofta skummande och gråaktiga till gulgröna i färgen, diffust vaginalt erytem, eventuellt peteckier.
Diagnostik:
Aktuella undersökningar är direkt mikroskopi, sniff-test, pH-undersökning av flytning och eventuellt PCR-test. PCR för klamydia och gonorré bör tas samtidig, eventuellt också PCR för mycoplasma genitalium.
Behandling:
Behandlas med metronidazol.
 1. Gottlieb Claes, Von Schoultz Bo (2004) Öppenvårdsgynekologi. Liber ISBN 9789147050796
 2. Lowe NK, Neal JL, Ryan-Wenger NA. Accuracy of the clinical diagnosis of vaginitis compared with a DNA probe laboratory standard. Obstet Gynecol 2009; 113: 89-95. PubMed  
 3. Lindbæk M red. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, 2008.
 4. Donovan B. Sexually transmissible infections other than HIV. Lancet 2004; 363: 545-56. PubMed  
 5. Bachmann LH, Hobbs MM, Sena AC et al. Trichomonas vaginalis genital infections: progress and challenges. Clin Infect Dis 2011 Dec 53 Suppl 3:160-52. PMID: 22080269 PubMed  
 6. Patel SR, Wiese W, Patel SC, Ohl C, Byrd JC, Estrada CA. Systematic review of diagnostic tests for vaginal trichomoniasis. Infect Dis Obstet Gynecol 2000; 8: 248-57. PubMed  
 7. Wiese W, Patel SR, Patel SC, Ohl CA, Estrada CA. A meta-analysis of the Papanicolaou smear and wet mount for the diagnosis of vaginal trichomoniasis. Am J Med 2000; 108: 301-8. PubMed  
 8. Forna F, Gulmezoglu AM. Interventions for treating trichomoniasis in women (Cochrane Review). In; The Cochrane Library, issue 1, 2004. The Cochrane Library  
 9. Sexually transmitted diseases treatment guideline 2002. Centers for Disease Control and Prevention MMWR Recomm Rep 2000; 51: 1-80. Accessed online June 28, 2004, at: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5106a1.htm.
 10. Kissinger P, Muzny CA, Mena LA et al. Single-dose versus 7-day-dose metronidazole for the treatment of trichomoniasis in women: an open-label, randomised controlled trial. Lancet Infect Dis. 2018 Nov;18(11):1251-1259. PMID: 30297322 PubMed  
 11. Okun N , et al. Antibiotics for Bacterial Vaginosis or Trichomonas vaginalis in Pregnancy: A Systematic Review. Obstet Gynecol 2005; 105: 857-68. PubMed  
 12. Silver BJ, Guy RJ, Kaldor JM et al. Trichomonas vaginalis as a cause of perinatal morbidity: a systematic review and meta-analysis. Sex Transm Dis. 2014 Jun;41(6):369-76. PMID:24825333. PubMed  
 • Barbro Larson, docent och specialist i gynekologi och obstetrik, Stockholm
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet