Gå direkt till huvudinnehållet

Trikomonasinfektion

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Infektion i vagina eller uretra som orsakas av Trichomonas vaginalis.
Förekomst:
Ovanlig i Skandinavien.
Symtom:
Varierande symtom från asymtomatiskt till intensiv klåda i vulva och vagina, illaluktande flytning och dysuri.
Kliniska fynd:
Ökad mängd flytningar, ofta skummande och gråaktiga till gulgröna i färgen, diffust vaginalt erytem, eventuellt petekier.
Diagnostik:
Aktuella undersökningar är direktmikroskopi, sniff-test, pH-undersökning av flytning och eventuellt PCR-test. PCR för klamydia och gonorré bör tas samtidigt, eventuellt också PCR för mycoplasma genitalium.
Behandling:
Metronidazol 500 mg x 2 i 7 dagar samt partnerbehandling.
  1. Van Gerwen OT, Muzny CA. Recent advances in the epidemiology, diagnosis, and management of Trichomonas vaginalis infection. F1000Res. 2019 Sep 20;8:F1000 Faculty Rev-1666. doi: 10.12688/f1000research.19972.1. PMID: 31583080 PubMed  
  2. Bouchemal K, Bories C, Loiseau M. Strategies for Prevention and Treatment of Trichomonas vaginalis Infections. Clin Microbiol Rev 2017; 30: 811-25. pmid:28539504 PubMed  
  3. Bachmann LH, Hobbs MM, Sena AC et al. Trichomonas vaginalis genital infections: progress and challenges. Clin Infect Dis 2011 Dec 53 Suppl 3:160-52. PMID: 22080269 PubMed  
  4. Lowe NK, Neal JL, Ryan-Wenger NA. Accuracy of the clinical diagnosis of vaginitis compared with a DNA probe laboratory standard. Obstet Gynecol 2009; 113: 89-95. PubMed  
  5. Forna F, Gülmezoglu AM. Interventions for treating trichomoniasis in women. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(2):CD000218. doi: 10.1002/14651858.CD000218. PMID: 12804391 PubMed  
  6. Howe K, Kissinger PJ. Single-Dose Compared With Multidose Metronidazole for the Treatment of Trichomoniasis in Women: A Meta-Analysis. Sex Transm Dis. 2017 Jan;44(1):29-34. doi: 10.1097/OLQ.0000000000000537. PMID: 27898571 PubMed  
  7. Okun N , et al. Antibiotics for Bacterial Vaginosis or Trichomonas vaginalis in Pregnancy: A Systematic Review. Obstet Gynecol 2005; 105: 857-68. PubMed  
  8. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet. Sist faglig oppdatert 16. november 2021. www.helsedirektoratet.no  
  9. Van Gerwen OT, Craig-Kuhn MC, Jones AT et al. Trichomoniasis and adverse birth outcomes: a systematic review and meta-analysis. BJOG. 2021 Nov;128(12):1907-1915. Epub 2021 Jun 27. PMID: 34036690 PubMed  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet