Cervicit

  • Definition:Infektion i cylinderepitelet i cervix med klamydia, gonokocker, mykoplasma eller genitalt herpesvirus. Sexuellt överförbar infektion som kan vara symtomatisk eller asymtomatis.
  • Förekomst:Vanligast orsak är klamydia. Incidensen av klamydia är högst bland kvinnor 15–24 år (omkring 2 500/100 000).
  • Symtom: Både klamydia och gonorré är asymptomatisk hos 50 %. De vanligaste symptomen är flytningar, dysuri och blödningsrubbningar.
  • Kliniska fynd:Cervix kan vara normal eller röd, ödematös och lättblödande, eventuellt med mukopurulent sekret från den yttre livmodermunnen. Vid herpes ses blåsor och sår.
  • Diagnostik:Påvisning av patogena mikrober i cervix.
  • Behandling: Antibiotika vid misstänkt eller bekräftad infektion. Smittspårning och partnerbehandling.

Basfakta

Definition

  • Infektion i cylinderepitelet i cervix med klamydia, gonokocker, mykoplasma eller genitalt herpesvirus.
  • Sexuellt överförbar infektion.
  • Kan vara symtomatisk eller asymtomatisk.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.