Gå direkt till huvudinnehållet

Cervicit

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Inflammation i cylinderepitelet i cervix. Vanliga infektiösa orsaker är  klamydia eller gonokocker. Icke-infektiösa orsaker är också vanligt. 
Förekomst:
Oklar prevalens.
Symtom:
Ofta asymtomatisk. Symptomen kan vara flytningar, blödning efter samlag och blödningsrubbningar.
Kliniska fynd:
Cervix kan vara normal eller röd, ödematös och lättblödande, eventuellt med mukopurulent sekret från den yttre livmodermunnen. Vid herpes ses blåsor och sår.
Diagnostik:
Provtagning för sexuellt överförbara infektioner, samt eventuellt mikroskopi av flytning. CRP vid misstanke om akut bäckeninfektion.
Behandling: 
Antibiotika vid misstänkt eller bekräftad infektion. Eventuellt smittspårning och partnerbehandling.
  1. Solnik MJ. Cervicitis. BMJ Best Practice, last reviewed Dec 2021. Accessed February, 2022. bestpractice.bmj.com  
  2. Läkemedelsverket. Antibiotika vid sexuellt överförbara bakteriella infektioner – behandlings­rekommendation. Publicerad: 2015-02-25 (Hämtad 2023-05-22). www.lakemedelsverket.se  
  3. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. Diseases characterized by urethritis and cervicitis. Last reviewed Jul 22, 2021. (Accessed February 17, 2022) www.cdc.gov  
  4. Powell AM, Nyirjesy P. Acute cervicitis. UptoDate. Last updated May 23, 2022 www.uptodate.com  
  5. Iqbal U, Wills C. Cervicitis. 2021 Sep 9. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan. PMID: 32965864 PubMed  
  6. Smittevernveilederen. Chlamydiainfeksjon, genital (klamydia) - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Senast uppdaterat 2019-06-19 (Hämtad 2022-02-17). www.fhi.no  
  7. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Klamydia. Hämtad 2023-05-23. www.nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institut