Gå direkt till huvudinnehållet

Cervicit

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:

Definition:
Inflammation i cylinderepitelet i cervix. Vanliga infektiösa orsaker är  klamydia eller gonokocker. Icke-infektiösa orsaker är vanligt förekommande .  
Förekomst:
Prevalensen av cervicit varierar mycket på grund av att det inte finns tydliga diagnostiska kriterier.
Symtom:
Ofta asymptomatisk. Symptomen kan vara flytningar, blödning efter samlag och blödningsrubbningar.
Kliniska fynd:
Cervix kan vara normal eller röd, ödematös och lättblödande, eventuellt med mukopurulent sekret från den yttre livmodermunnen. Vid herpes ses blåsor och sår.
Diagnostik:
Provtagning för sexuellt överförbara infektioner, samt eventuellt mikroskopi av flyning. CRP vid misstanke om akut bäckeninfektion.
Behandling: 
Antibiotika vid misstänkt eller bekräftad infektion. Smittspårning och partnerbehandling.
 1. Solnik MJ. Cervicitis. BMJ Best Practice, last reviewed Dec 2021. Accessed February, 2022. bestpractice.bmj.com  
 2. Powell AM, Nyirjesy P. Acute cervicitis. UptoDate. Last updated December 08, 2021 (Hämtad 2022-02-17). www.wolterskluwer.com  
 3. Young, C., & Argáez, C. (2017). Management and Treatment of Cervicitis: A Review of Clinical Effectiveness and Guidelines. Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health. PMID: 30234930. PubMed  
 4. Folkhälsomyndigheten. Klamydiainfektion 2019. Uppdaterat: 2020-06-29 (Hämtad 2022-02-17). www.folkhalsomyndigheten.se  
 5. Folkhälsomyndigheten. Gonorré 2019. Uppdaterat: 2020-06-10 (Hämtad 2022-02-17). www.folkhalsomyndigheten.se  
 6. Läkemedelsverket. Antibiotika vid sexuellt överförbara bakteriella infektioner – behandlings­rekommendation. Publicerad: 2015-02-25 (Hämtad 2022-02-17). www.lakemedelsverket.se  
 7. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. Diseases characterized by urethritis and cervicitis. Last reviewed Jul 22, 2021. (Accessed February 17, 2022) www.cdc.gov  
 8. Smittevernveilederen. Chlamydiainfeksjon, genital (klamydia) - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Senast uppdaterat 2019-06-19 (Hämtad 2022-02-17). www.fhi.no  
 9. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Klamydia. Medicinsk godkänd: 2020-05-08 (Hämtad 2022-02-17). cms.medibas.se  
 • Barbro Larson, docent och specialist i gynekologi och obstetrik, Stockholm

Tidigare sakkunniga

 • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Per Bergsjø, professor emeritus, doktor i medicin, Universitetet i Bergen. Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningshjälp, forskare vid Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
 • Åsa Rytter Evensen, doktor i medicin, specialist i allmänmedicin, Røa Helsesenter, Oslo kommun