Candidavaginit

  • Definition:Vulvovaginal infektion som orsakas av Candida albicans.
  • Förekomst:De flesta kvinnor råkar ut för besväret en eller flera gånger i livet, en del får recidiverande infektioner.
  • Symtom:Klåda och sveda i underlivet. Vita, kesoliknande flytningar. Ibland dysuri.
  • Kliniska fynd:Vulvovaginalt erytem. Vit, tjock, klumpig flytning eller beläggning på slemhinnan. Sprickbildning interlabialt eller i perineum kan förekomma. Ingen lukt.
  • Diagnostik:Den typiska kliniska bilden är ofta tillräcklig för diagnos. Eventuellt mikroskopi av wetsmear, odling vid negativ mikroskopi.
  • Behandling:Behandlas endast vid symtom. Lokalbehandling eller peroral behandling. Recidiverande svampinfektioner kan kräva mer intensiv och/eller långvarig behandling.

Basfakta

Definition

  • Vaginal infektion som orsakas av Candida albicans.
  • De dominerande symtomen är klåda i vulva och vita kesoliknande flytningar.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.