Gå direkt till huvudinnehållet

Candidavaginit

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Vulvovaginal infektion som orsakas av Candida.
Förekomst:
De flesta kvinnor drabbas en eller flera gånger i livet, en del får recidiverande infektioner.
Symtom:
Klåda och sveda i underlivet. Vita, kesoliknande flytningar. Ibland dysuri.
Kliniska fynd:
Vulvovaginalt erytem. Vit, tjock, klumpig flytning eller beläggning på slemhinnan. Sprickbildning interlabialt eller i perineum kan förekomma. Ingen lukt.
Diagnostik:
Den typiska kliniska bilden är ofta tillräcklig för diagnos. Eventuellt mikroskopi av wet smear, odling vid negativ mikroskopi eller svårbehandlade recidiverande fall.
Behandling:
Behandlas endast vid symtom. Lokalbehandling eller peroral behandling. Recidiverande svampinfektioner kan kräva mer intensiv och/eller långvarig behandling.
 1. Krapf JM. Vulvovaginitis. Medscape, last updated Jul 09, 2021. emedicine.medscape.com  
 2. Martin Lopez JE. Candidiasis (vulvovaginal). BMJ Clin Evid. 2015 Mar 16;2015:0815. PMID: 25775428 PubMed  
 3. Bumbulienė Ž, Venclavičiūtė K, Ramašauskaite D, Arlauskiene A, Bumbul E, Drąsutiene G. Microbiological findings of vulvovaginitis in prepubertal girls. Postgrad Med J. 2014 Jan;90(1059):8-12. doi: 10.1136/postgradmedj-2013-131959. Epub 2013 Nov 4. PMID: 24191064 PubMed  
 4. Ehrström S, Rylander E, Sjöberg I. Svampinfektioner. Vulvovaginala sjukdomar, rapport nr 71, 2013. Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) Arbets- och referensgrupp för vulvasjukdomar www.sfog.se  
 5. Paladine HL, Desai UA. Vaginitis: Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician. 2018 Mar 1;97(5):321-329. PMID: 29671516. PubMed  
 6. Lowe NK, Neal JL, Ryan-Wenger NA. Accuracy of the clinical diagnosis of vaginitis compared with a DNA probe laboratory standard. Obstet Gynecol 2009; 113: 89-95. PubMed  
 7. Hu Z, Zhou W, Mu L. Identification of Cytolytic Vaginosis Versus Vulvovaginal Candidiasis. J Low Genit Tract Dis. 2015;19:152-5. PubMed  
 8. Ferris DG, Nyirjesy P, Sobel JD, Soper D, Pavleti c A, Litaker MS. Over-the-counter antifungal drug misuse associated with patient-diagnosed vulvovaginal candidiasis. Obstet Gynecol 2002; 99: 419-25. PubMed  
 9. Rosa MI, Silva BR, Pires PS, et al. Weekly fluconazole therapy for recurrent vulvovaginal candidiasis: a systematic review and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013 Apr;167(2):132-6. PubMed  
 10. Sobel JD, Wiesenfeld HC, Martens M, et al. Maintenance fluconazole therapy for recurrent vulvovaginal candidiasis. N Engl J Med 2004; 351: 876-83. PubMed  
 11. Pirotta M, Gunn J, Chondros P, et al. Effect of lactobacillus in preventing post-antibiotic vulvovaginal candidiasis: a randomised controlled trial. BMJ. 2004 Sep 4;329(7465):548. doi: 10.1136/bmj.38210.494977.DE. Epub 2004 Aug 27. PMID: 15333452 PubMed  
 12. Xie HY, Feng D, Wei DM, Mei L, Chen H, Wang X, Fang F. Probiotics for vulvovaginal candidiasis in non-pregnant women. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Nov 23;11(11):CD010496. doi: 10.1002/14651858.CD010496.pub2. PMID: 29168557 PubMed  
 • Barbro Larson, docent och specialist i gynekologi och obstetrik, Stockholm