Bartolincysta/bartolinit

  • Definition:Infektion i Bartholins körtlar som är lokaliserade till bakre delen av labia majora, och där utförsgångarna slutar i vestibulum.
  • Förekomst:2 % av alla kvinnor utvecklar bartolincystor eller körtelabscess någon gång i livet.
  • Symtom:Symtomen på infektion är svullnad och smärta lokaliserat baktill i labium majus. Allmäntillståndet kan vara påverkat.
  • Kliniska fynd:En cystisk, plommonstor och palpationsöm svullnad inspekteras och palperas baktill på ena sidan av introitus. Eventuellt abscessbildning.
  • Diagnostik:Kompletterande undersökning är oftast inte nödvändig. 
  • Behandling:Beror på sjukdomsbilden, eventuellt kirurgi och eventuellt antibiotika.

Basfakta

Definition

  • Bartholins körtlar är lokaliserade till bakre delen av labia majora och utförsgångarna slutar i vestibulum.1
  • Vid tilltäppning av utförsgångarna samlas sekret som ger cystisk uppdrivning.
  • Oinfekterade bartolincystor kan kännas av patienten som en svullnad och kan ge obehag vid samlag.
  • Cystan kan bli infekterad och det bildas en abscess, bartolinit.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.