Bakteriell vaginos

  • Definition:Illaluktande flytningar från vagina på grund av förändrad bakterieflora.
  • Förekomst:Finns hos över 20 % av dem som bokar tid hos allmänläkare för flytningar.
  • Symtom:Symtomen är sällan särskilt uttalade och tillståndet är asymtomatiskt hos 50 %. Det dominerande besväret är en tunn flytning som luktar.
  • Kliniska fynd:Grågula, tunnflytande, i vissa fall skummande, flytningar. Obehaglig lukt. Som regel ingen uppenbar vulvit eller vaginit.
  • Diagnostik:Vaginalt pH >4,5 är obligatoriskt. Clue cells kan ses vid mikrosopi. Flytningarna reagerar med 10 % KOH och utsöndrar aminer och fettsyror med fisklukt.
  • Behandling: Lokal antibiotika i första hand. Gardnerella som påvisas hos asymtomatiska kvinnor ska inte behandlas.

Basfakta

Definition

  • Illaluktande flytningar från vagina på grund av förändrad bakterieflora.
  • Tillståndet associeras med en ökad risk för sent missfall, för tidig vattenavgång och prematur förlossning.
  • Ger ökad risk för infektion efter hysterektomi och vaginala operativa ingrepp.
  • Cirka 50 % av dem med påvisad bakteriell vaginos (BV) är symtomfria.1-2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.