Gå direkt till huvudinnehållet

Bakteriell vaginos

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Illaluktande flytningar från vagina på grund av förändrad bakterieflora.
Förekomst:
Prevalensen i Europa är 5–25 %. Vanligaste orsaken till onormala flytningar hos fertila kvinnor.
Symtom:
Symtomen är sällan särskilt uttalade och tillståndet är asymtomatiskt hos 50 %. Det dominerande besväret är en tunn flytning som luktar.
Kliniska fynd:
Gråvita, homogena, tunnflytande, i vissa fall skummande, flytningar. Obehaglig lukt. Som regel ingen uppenbar vulvit eller vaginit.
Diagnostik:
Vaginalt pH >4,5. Clue cells kan ses vid mikroskopi. Flytningarna reagerar med 10 % KOH och utsöndrar aminer och fettsyror med fisklukt.
Behandling:
Lokal antibiotika i första hand. 
 1. Abou Chacra L, Fenollar F, Diop K. Bacterial Vaginosis: What Do We Currently Know? Front Cell Infect Microbiol. 2022 Jan 18;11:672429. doi: 10.3389/fcimb.2021.672429. PMID: 35118003 PubMed  
 2. Coudray MS, Madhivanan P. Bacterial vaginosis-A brief synopsis of the literature. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020 Feb;245:143-148. doi: 10.1016/j.ejogrb.2019.12.035. Epub 2019 Dec 24. PMID: 31901667 PubMed  
 3. Kenyon C, Colebunders R, Crucitti T. The global epidemiology of bacterial vaginosis: a systematic review. Am J Obstet Gynecol. 2013 Dec;209(6):505-23. doi: 10.1016/j.ajog.2013.05.006. Epub 2013 May 6. PMID: 23659989 PubMed  
 4. Vodstrcil LA, Hocking JS, Law M, et al. Hormonal contraception is associated with a reduced risk of bacterial vaginosis: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2013 Sep 4;8(9):e73055. doi: 10.1371/journal.pone.0073055. PMID: 24023807 PubMed  
 5. Bakteriell vaginos. Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK. Hämtad 2023-05-22 www.nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 6. Vieira-Baptista P, Silva AR, Costa M et al. Diagnosis of bacterial vaginosis: Clinical or microscopic? A cross-sectional study. Int J Gynaecol Obstet. 2022 Mar;156(3):552-559. Epub 2021 Jul 12. PMID: 34160078 PubMed  
 7. Lowe NK, Neal JL, Ryan-Wenger NA. Accuracy of the clinical diagnosis of vaginitis compared with a DNA probe laboratory standard. Obstet Gynecol 2009; 113: 89-95. PubMed  
 8. Brocklehurst P, Gordon A, Heatley E, Milan SJ. Antibiotics for treating bacterial vaginosis in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013; (1): CD000262. PMID: 23440777 PubMed  
 9. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 07. september 2022, lest 17. januar 2023). www.helsedirektoratet.no  
 10. Larsson PG, Stray-Pedersen B, Ryttig KR, Larsen S. Human lactobacilli as supplementation of clindamycin to patients with bacterial vaginosis reduce the recurrence rate; a 6-month, double-blind, randomized, placebo-controlled study. BMC Womens Health 2008; 8: 3. PubMed  
 11. INFPREG – Kunskapscentrum för infektioner under graviditet. www.medscinet.se  
 12. Subtil D, Brabant G, Tilloy E et al. Early clindamycin for bacterial vaginosis in pregnancy (PREMEVA): a multicentre, double-blind, randomised controlled trial. Lancet 2018. pmid:30322724 PubMed  
 13. Mendling W, Weissenbacher ER, Gerber S, et al. Use of locally delivered dequalinium chloride in the treatment of vaginal infections: a review. Arch Gynecol Obstet 2016; 293: 469-84. pmid:26506926 PubMed  
 14. Chen JY, Tian H, Beigi RH. Treatment considerations for bacterial vaginosis and the risk of recurrence. J Womens Health 2009; 18: 1997-2004. pmid:20044862 PubMed  
 15. Huang H, Song L, Zhao W. Effects of probiotics for the treatment of bacterial vaginosis in adult women: a meta-analysis of randomized clinical trials. Arch Gynecol Obstet. 2014 Jun;289(6):1225-34. doi: 10.1007/s00404-013-3117-0. PMID: 24318276 PubMed  
 16. Sobel JD. Bacterial vaginosis: Recurrent infection. UpToDate. Last updated Nov 07, 2022. www.uptodate.com  
 17. Senok AC, Verstraelen H, Temmerman M, Botta GA. Probiotics for the treatment of bacterial vaginosis. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Oct 7;(4):CD006289. doi: 10.1002/14651858.CD006289.pub2. PMID: 19821358 PubMed  
 18. Falagas M, Betsi GI, Athanasiou S. Probiotics for the treatment of women with bacterial vaginosis. Clin Microbiol Infect. 2007 Jul;13(7):657-64. doi: 10.1111/j.1469-0691.2007.01688.x. PMID: 17633390 PubMed  
 19. Afifirad R, Darb Emamie A, Golmoradi Zadeh R et al. Effects of Pro/Prebiotics Alone over Pro/Prebiotics Combined with Conventional Antibiotic Therapy to Treat Bacterial Vaginosis: A Systematic Review. Int J Clin Pract. 2022 Apr 21;2022:4774783. PMID: 35685517 PubMed  
 20. Cohen CR, Wierzbicki MR, French AL et al. Randomized Trial of Lactin-V to Prevent Recurrence of Bacterial Vaginosis. N Engl J Med 2020; 382:1906-1915. PubMed  
 21. van de Wijgert J, Verwijs MC. Lactobacilli-containing vaginal probiotics to cure or prevent bacterial or fungal vaginal dysbiosis: a systematic review and recommendations for future trial designs. BJOG. 2020 Jan;127(2):287-299. Epub 2019 Aug 8. PMID: 31299136 PubMed  
 22. Neggers YH, Nansel TR, Andrews WW, Schwebke JR, Yu KF, Goldenberg RL, Klebanoff MA. Dietary intake of selected nutrients affects bacterial vaginosis in women. J Nutr. 2007 Sep;137(9):2128-33. doi: 10.1093/jn/137.9.2128. PMID: 17709453 PubMed  
 23. Mizgier M, Jarzabek-Bielecka G, Mruczyk K, Kedzia W. The role of diet and probiotics in prevention and treatment of bacterial vaginosis and vulvovaginal candidiasis in adolescent girls and non-pregnant women. Ginekol Pol. 2020;91(7):412-416. doi: 10.5603/GP.2020.0070. PMID: 32779162 PubMed  
 24. Bradshaw CS, Morton AN, Hocking J, et al. High recurrence rates of bacterial vaginosis over the course of 12 months after oral metronidazole therapy and factors associated with recurrence. J Infect Dis 2006; 193: 1478. PubMed  
 25. Kahwati LC, Clark R, Berkman N et al. Screening for Bacterial Vaginosis in Pregnant Adolescents and Women to Prevent Preterm Delivery: Updated Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA. 2020 Apr 7;323(13):1293-1309. PMID: 32259235 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet