Atrofisk vulvovaginit efter menopausen

  • Definition: Tunn och torr vaginal slemhinna till följd av minskade östrogennivåer. Sveda och eventuellt andra symtom.
  • Förekomst:Vanligt tillstånd. Atrofisk vaginit kan drabba upp till 40 % av postmenopausala kvinnor.
  • Symtom:Sveda och torrhet i vagina. Eventuellt smärtor under samlag, flytningar, smärta vid blåstömning, trängningar och/eller frekventa urinvägsinfektioner.
  • Kliniska fynd:Erytematös vulva med tunn och glatt slemhinna som blöder lätt.
  • Diagnostik:Diagnosen är klinisk, men kan stärkas av wetsmear som visar ökad förekomst av omogna parabasalceller och avsaknad av laktobaciller samt pH i vaginalsekret >5. Cervixcytologi vid behov.
  • Behandling:Lokal östrogenbehandling. Hormonberoende bröstcancer som behandlas med aromatashämmare utgör kontraindikation till lokal östrogenbehandling

Basfakta

Definition

  • Atrofisk vulvovaginit till följd av sjunkande östrogennivåer

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.