Akut bäckeninfektion och salpingit

  • Definition:Akut bakteriell infektion i endometriet, äggledarna, äggstockarna och tuboovarialabscess och/eller peritonit i nedre del av buken.
  • Etiologi:Majoriteten av bäckeninfektion orsakas av sexuellt överförbara sjukdomar (STI).
  • Förekomst:vanligast hos kvinnor 14–44 år.
  • Symtom:Bäckensmärtor och flytningar, en del har feber och allmänpåverkan, blödningsrubbningar, dyspareuni och urinvägssymtom.
  • Kliniska fynd:Typiska fynd är inflammerad cervix och onormala flytningar. Uterus eller adnexa är ömma vid palpation.
  • Diagnostik:Klinisk diagnos. Provtagning för klamydia, mykoplasma och gonorré och eventuellt andra bakterier. 
  • Behandling:Antibiotika och vila. Inläggning vid måttlig till svår sjukdom.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.