Gå direkt till huvudinnehållet

Akut bäckeninfektion och salpingit

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Akut bakteriell infektion i endometriet, äggledarna, äggstockarna och tuboovarialabscess och/eller peritonit i nedre del av buken.
Etiologi:
Majoriteten av bäckeninfektion orsakas av sexuellt överförbara sjukdomar (STI).
Förekomst:
vanligast hos kvinnor 14–44 år.
Symtom:
Bäckensmärtor och flytningar, en del har feber och allmänpåverkan, blödningsrubbningar, dyspareuni och urinvägssymtom.
Kliniska fynd:
Typiska fynd är inflammerad cervix och onormala flytningar. Uterus eller adnexa är ömma vid palpation.
Diagnostik:
Klinisk diagnos. Provtagning för klamydia, mykoplasma och gonorré och eventuellt andra bakterier. 
Behandling:
Antibiotika och vila. Inläggning vid måttlig till svår sjukdom.
 1. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Salpingit. Medicinskt godkänd: 2020-06-16. (Hämtad 2021-07-08). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 2. Ross J, Chacko MR. Pelvic inflammatory disease: Clinical manifestations and diagnosis. UpToDate. Last updated January 9, 2020 (Hämtad 2021-04-06). www.uptodate.com  
 3. Bjartling C, Persson K. Klamydia och genital mykoplasma: Epidemiologi och risker. Läkartidningen. Nr 6. 2010. Volym 107. (Hämtad 2021-04-06). lakartidningen.se  
 4. Folkhälsomyndigheten. Klamydiainfektion 2019. Uppdaterat: 2020-06-29. (Hämtad 21-06-22). www.folkhalsomyndigheten.se  
 5. Folkhälsomyndigheten. Gonorré 2019. Uppdaterat: 2020-06-10. (Hämtad 21-06-22). www.folkhalsomyndigheten.se  
 6. Curry, A., Williams, T., & Penny, M. L. (2019). Pelvic Inflammatory Disease: Diagnosis, Management, and Prevention. American family physician, 100(6), 357–364. PMID: 31524362. PubMed  
 7. Lanjouw, E., Ouburg, S., de Vries, H. J., Stary, A., Radcliffe, K., & Unemo, M. (2016). 2015 European guideline on the management of Chlamydia trachomatis infections. International journal of STD & AIDS, 27(5), 333–348. PMID: 26608577. PubMed  
 8. Sexuellt överförbara bakteriella infektioner - behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket 2015;26(1). (Hämtad 2021-04-09). www.lakemedelsverket.se  
 9. Ross J, Cole M, Evans C, Lyons D, Dean G, Cousins D. United Kingdom National Guidelines for the Management of Pelvic Inflammatory Disease (2019 Interim Update). BASHH Guidelines. (Hämtad 2021-04-09). www.bashhguidelines.org  
 10. Soper D. E. (2010). Pelvic inflammatory disease. Obstetrics and gynecology, 116(2 Pt 1), 419–428. PMID: 20664404. PubMed  
 11. Wiesenfeld HC. Pelvic inflammatory disease: Treatment in adults and adolescents. UpToDate. Last updated february 10, 2020 (Hämtad 2021-0708). www.uptodate.com  
 12. Ross, J., Guaschino, S., Cusini, M., & Jensen, J. (2018). 2017 European guideline for the management of pelvic inflammatory disease. International journal of STD & AIDS, 29(2), 108–114. PMID: 29198181. PubMed  
 • Barbro Larson, docent och specialist i gynekologi och obstetrik, Stockholm
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas